Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

98f - Blaas de trompetten


Zing voor God een nieuw lied

Reciteerpsalm
Abdij Maria Toevlucht (antifonen)

Tekst

Psalm 98 (De Nieuwe Bijbelvertaling)


Melodie

Bij deze reciteerpsalm zijn twee antifonen geschreven. Met antifoon A is deze psalm in het bijzonder geschikt voor de herfsttijd en voor algemeen gebruik. Antifoon B is vooral bedoeld om gezongen op Pasen en in de paastijd.

Zie verder het overzichtsartikel De reciteerpsalm.