Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

98g - Cantate, cantate Domino


Kernvers Introïtusantifoon
Willeke Smits

Tekst

Tekst: Psalm 98,1a

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Psalm 98 is de psalm voor zondag Cantate: zing voor de Ene een nieuw lied! In deze antifoon klinkt de naam van de zondag en delen we in de vreugde van het zingen. De melodie is zo geschreven dat de Geneefse versie van de psalm direct kan volgen: zing een nieuw lied!


Media

Video: Psalmen anders 98g + Liedboek 98:1 uitgevoerd door het Pancras Consort o.l.v. Hans Brons; Willeke Smits, orgel