Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

blz 1337 - God, zegen ons, nu we weggaan van hier


Afscheid

Sylvia Pearson
Roel Bosch

Tekst

Dit gebed staat opgenomen in de rubriek ‘Levensreis’. Het gaat over verhuizen, vaak een grote onderneming en een diep ingrijpende ervaring, voor jong en oud.
Je leven krijgt een wending. Je kan er blij mee zijn, je kan er ook tegenop zien. Verhuizen kan een kantelmoment zijn. Of meer een periode, want het vraagt voorbereiding en nabetrachting. Er is tijd mee gemoeid. Soms kom je er pas later achter dat het je meer gedaan heeft dan je had verwacht. Elke verhuizing, vrijwillig of noodgedwongen (denk even aan vluchtelingen), brengt spanning met zich mee, een mengeling van blijdschap en verdriet. Verhuizen is een onderdeel van je levensreis.

Dit gebed verwoordt vooral het vertrek, het afscheid, het loslaten, het ontwortelen. Het bidt om Gods nabijheid in dat proces. Het vraagt om hulp, om het geleefde leven en de omgang met de dingen nog eens te overzien, om er nog een keer bij stil te staan, om zegen daarbij.

Het huis wordt getekend als een lichaam, een omhulsel. Ook ‘de muren’, de ‘hoeken in de kamers’ boden geborgenheid en zijn deel geworden van ‘onze adem, onze woorden’. En zo zijn ze meer dan omhulsel geweest: deelgenoten.

Het tweede deel van het gebed staat stil bij de mogelijkheid dat het verlaten van dit huis ‘in vrede is’, of ook met ‘pijn en verdriet’. Het kan natuurlijk alle twee. Maar het hoeft niet. Daarom staat er ‘als’.
En over ‘onze schuld’ gesproken: soms zijn we zelf de oorzaak van het verlies van een gezamenlijke (gezins-)woning. En moet de een die, de ander die kant op.
Uiteindelijk, met pijn of verdriet, met smart en schuld of niet, of in vrede, in alles mogen we thuis komen bij God. Zijn huis staat open en heeft vele woningen.

Een mooi gebed, waarin vele gevoelens rondom het verlaten van een huis aandachtig en sfeervol onder woorden worden gebracht.

De vertaling van dit gebed van Sylvia Pearson is van de hand van Roel Bosch
Ruth Burgess stelde het boek A Book of Blessings - and how to write your own samen (Glasgow 2001). Daarin nam ze teksten van talloze deelnemers van workshops op. Sylvia Pearson was een van hen; alleen deze tekst van haar werd in de bundel opgenomen. We kunnen geen verdere gegevens van haar achterhalen.

Auteur: Nico Vlaming