Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

blz 1375 - God, daar ga ik


Een gebed vóór de operatie

Roel Bosch

Tekst

Elke operatie, zeker een ingrijpende, kan grote spanning opleveren. Zal het goed gaan? Zal de ingreep verbetering opleveren?

Je moet het loslaten. De dokters moeten nu hun werk doen.
Maar God is er ook. Het gebed richt zich tot Hem.

‘Daar ga ik – ’. Ik word weggereden. Ik zal wellicht onder narcose gebracht worden.
Geen controle meer. ‘Vasthouden’ moet ‘loslaten’ worden.
Maar wie houdt me dan vast? De aandacht verschuift van ‘ik’ (‘Ik wil …, ik moet ’) naar God (‘vang me op in uw liefde’), maar ook naar anderen.
Het gebed vraagt om persoonlijke hulp, ja, maar houdt ook rekening met anderen, ‘die moeten wachten.’ Ook bij hen kan er zorg zijn, en spanning.

Het zelf willen vasthouden uit de derde regel wordt omgekeerd in de slotvraag (‘Houd me vast...’). En niet alleen om nabijheid wordt gebeden, maar – als ware het een weg naar God toe (wat zomaar zou kunnen) – ook dat God een stap zet, de zieke tegemoet komt. Een mooie gedachte: we zijn samen onderweg, naar elkaar. Dat geeft vertrouwen.

De openingsregel suggereert dat de narcose of de operatie nabij is, je wordt op je bed weggereden. ‘Daar ga ik - …’

Wie dit gebed in de praktijk gebruikt, doet er goed aan het uit het hoofd te kennen.

Auteur: Nico Vlaming