Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

blz 584 - Heer, onze God, geef ons een rustige nacht


onbekend

Tekst

We kunnen bidden omschrijven als ‘communiceren met God’. Dat is een twee richtingen-verkeer. Want God bidt ook, hij wil communiceren met de mens. Wanneer de mens vraagt naar God – ‘Wie/waar ben je, God?’ – dan is God zelf de eerste bidder. Want Hij is immers de eerste vragensteller: ‘Mens (Adam), waar ben je?’ (zie Genesis 3,9). De eerste vraag in de Schriften is niet de godsvraag, maar de mensvraag.

Het is een namelijk goede gewoonte dat in de kerkelijke gemeenschap liturgische teksten anoniem zijn. De auteur, vrouw of man, is opgenomen in een lange gebedstraditie, die haar oorsprong vindt in de Bijbel. Hoewel we dus in de Bijbel ‘auteursnamen’ tegenkomen – denk bijvoorbeeld aan het gebed van koning Salomo (1 Koningen 8,22), en er ook in de kerkelijke traditie namen genoeg bekend zijn van mensen die gebeden hebben nagelaten (zoals bijvoorbeeld Augustinus, Luther, Calvijn en vele anderen) – toch komen we hun namen niet tegen in voor de liturgie bestemde teksten. Het blijft de gewoonte om in de liturgie anoniem te bidden met gebeden die de traditie van de kerk ons vanouds aanreikt. Men zegt dan: het is de Geest die in ons bidt. Er is één uitzondering: Jezus. Het gebed dat hij zijn leerlingen heeft geleerd (het ‘Onze Vader…’) en dat dagelijks in de kerk over de hele wereld gebeden wordt, wordt ingeleid met de woorden: ‘… laat ons bidden met de woorden die Jezus zelf ons heeft geleerd…’.

Dit avondgebed heeft geen auteur. Maar het is wel geheel en al doordesemd van wat vanouds kerkelijk bidden is in de avond, als de nacht gaat komen: bidden om een rustige nacht, om bescherming, om nabijheid bij sommige mensen in het bijzonder. Behalve gangbare categorieën (de zieken en degenen die de slaap vanwege zorgen niet kunnen vatten) wordt hier ook aan een ‘moderne’ groep gedacht: ‘Wij denken aan hen die vannacht moeten werken’.
Na de aandacht voor verschillende personen, die het midden van het gebed vormen, komt de eigenlijke inhoud van het gebed naar voren waarmee het ook begon (‘Geef ons…’), namelijk: ’Wees voor hen…, blijf met uw zegen…, waak over…’, waarbij de nabije aandacht wordt verbreed naar ‘onze wereld’, ja, naar ‘uw schepping’.
Een mooi en ‘rustig’ gebed voor de huiselijke kring, maar zeker ook goed te gebruiken ter afsluiting van een avondactiviteit in een kerkelijke gemeenschap.

De oorsprong van dit gebed is te herkennen in de uitgave Eensgezind volharden in gebed, Een oecumenisch gebedenboek (Turnhout/Boxtel 1988, blz. 167, eerder verschenen in Nader bij U, uitgave Vicariaat voor de Pastoraal, Brugge 1976, blz. 15).

Auteur: Nico Vlaming