Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

blz 920 - Trouwe God, U bent gekomen


Jan T. Bakker

Tekst

Kerstmis en de kersttijd raken hoe dan ook altijd ook de binnenkant van ons bestaan. De kans dat in vertrouwelijke kring zaken worden aangestipt, uitgesproken, beleden, erkend is aanwezig.
Dit gebed, geplaatst in de afdeling ‘Kersttijd’, bepaalt ons meteen bij de zaak die we in deze periode vieren: ‘U bent gekomen’. God is mens geworden. Christus is geboren.
Maar waarom?
‘Om ons los te maken van onze meest geheime en hardnekkige angsten.’
Dat is nogal wat.
Goed voor een tafelgesprek. Of voor de eigen binnenkamer.
Goed ook om te horen, te beseffen, te erkennen dat God daarvoor gekomen is. Dat is niet niks. Dat schept hopelijk bevrijding, vrijheid. Toekomst.
De erkenning van het een schept ruimte voor het ander.

Doen wij zelf ook mee? Dat zou kunnen, maar voorlopig bidden we om ‘een rechte rug’, om onze meest geheime en hardnekkige angsten de baas te worden. Heerlijk, zo’n nuchter woord: een rechte rug. ‘En een onbevreesd hart.’ Dat verwijst naar wat ons is aangezegd, in de kerstnacht: ‘Vrees niet, ik verkondig u… grote blijdschap’! (Lucas 2,10)

Aan het slot keert de auteur weer terug naar het begin, naar God, naar ‘U alleen’. Dat wij, losgemaakt, bevrijd, niemand anders dienen. Een nuchter en oprecht gebed.

Jan T. Bakker (1924-2012) heeft zich veel met Luther bezig gehouden. Dat is te merken aan dit gebed.

Auteur: Nico Vlaming