Psalmen voor Nu


In de zomer 2002 werd het initiatief genomen om alle psalmen te gaan herdichten op melodieën die aansluiten bij de lichte muziekcultuur. Voor dit project, dat de titel ‘Psalmen voor Nu’ kreeg, werd een team van dichters, theologen, hebraïci en componisten samengesteld.

Doel van het project was te voorkomen dat de psalmen in de kerken in vergetelheid zouden raken, nu christenen zich vanwege de Geneefse melodieën steeds minder door de psalmen aangesproken zouden voelen.

Bovendien was er een evangelisatorisch doel: men hoopte met de tekstueel en muzikaal gemoderniseerde psalmen ook mensen aan te spreken die niets van het christendom afweten.

De promotie van de psalmen gebeurt met methoden die binnen de lichte muziekcultuur gebruikelijk zijn: cd’s waarop de psalmen uitgevoerd worden en concerttournees zijn belangrijker dan de (verspreiding van) bundels. Het team gaat er vanuit dat mensen de psalmen via de geluidsdragers aanleren, zoals dat ook met popsongs gaat.

Het project werd in 2014 afgerond.

Website Psalmen voor Nu

(Deze tekst is tijdelijk en zal t.z.t. vervangen worden door een uitgebreider artikel).