Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Albert de Klerk


geboren: 4 oktober 1917 te Haarlem
overleden: 2 december 1998 te Haarlem

Bijdragen in het Liedboek

254 Vriendelijk licht, dat heel de dag (m)
338f Halleluja. Bereid de weg van de Heer (m)
390 Het brood in de aarde gevonden (m)

Leven en werk

Albert de Klerk ontving zijn eerste muzieklessen van zijn vader, Jos de Klerk (1885-1969), die tijdens de Eerste Wereldoorlog uit Vlaanderen naar Nederland was gevlucht en zich in Haarlem had gevestigd als muziekrecensent van de Opregte Haarlemse Courant. Tevens was Jos de Klerk dirigent van het koor van de Haarlemse St.-Josephkerk, waardoor zoon Albert van jongs af aan kennismaakte met de organist van die kerk, Hendrik Andriessen, en diens muziek. Andriessen was korte tijd docent van De Klerk.

Aan het Amsterdamsch Conservatorium studeerde hij vanaf 1934 orgel bij Cornelis de Wolf (1880-1935), Jacob Bijster (1902-1958) en Anthon van der Horst (1899-1965). In hetzelfde jaar volgde hij Andriessen op als organist van de St.-Josephkerk te Haarlem. Hij zou deze functie houden tot zijn overlijden in 1998. In 1939 deed Albert de Klerk eindexamen. Twee jaar later behaalde hij de Prijs van Uitnemendheid en de Toonkunstprijs van de Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst. De beurs die aan de Toonkunstprijs verbonden was, kon De Klerk echter niet gebruiken om in het buitenland te studeren vanwege de Tweede Wereldoorlog.

In 1946 werd hij orgeldocent aan de Rooms Katholieke Kerkmuziekschool te Utrecht. Deze baan had hij tot 1964, het jaar waarin hij tot hoofddocent orgel aan het Amsterdamsch Conservatorium benoemd werd. Tot aan zijn pensionering in 1983 leidde hij aan dit conservatorium (later het Sweelinck Conservatorium genoemd) tal van organisten op. In hetzelfde jaar legde hij zijn functie van stadsorganist van Haarlem neer, een functie die hij samen met Piet Kee vanaf 1956 had bekleed.

Hoewel hij er nooit een opleiding voor volgde, was Albert de Klerk vanaf zijn jeugd actief als componist. Zijn eerste compositie, het koormotet O quam suavis est, dateert uit 1928. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Hendrik Andriessen componeerde De Klerk samen met Jan Mul (1911-1971) en Herman Strategier (1912-1988), andere leerlingen van Andriessen, de Missa Trium Puerorum. De titel van de mis verwijst naar Tres Pueri, zoals Andriessen het drietal Mul, Strategier en De Klerk noemde.

Albert de Klerk componeerde een vrij omvangrijk vocaal en instrumentaal oeuvre, voor een belangrijk deel voor liturgisch gebruik. Zijn werkenlijst is te downloaden op de website van de Andriessen De Klerk Stichting (www.andriessendeklerkstichting.nl).

Vanwege zijn verdiensten als organist, componist en kerkmusicus ontving De Klerk diverse prijzen, waaronder een Edison (1962), de Jos de Klerk-prijs (1983) en de Nederlandse Koorprijs.

Auteur: Jan Smelik

Externe links

http://www.andriessendeklerkstichting.nl