Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Anton Lam


geboren: 1926
overleden: 1970

Bijdrage in het Liedboek

258 De dag gaat nu bij ons vandaan (t)

Leven en werk

Anton Bastiaan Lam, godsdienstpedagoog, was als docent bijbelvakken verbonden aan de christelijke pedagogische academie De Klokkenberg te Nijmegen. Daarnaast publiceerde hij vakliteratuur, kinderboeken (o.a. onder het pseudoniem Bastiaan Schaap), gedichtenbundels en columns. Zijn gedichten werden o.a. gepubliceerd in het literaire tijdschrift Ontmoeting. Voor ditzelfde tijdschrift schreef hij ook enkele essays.
Anton Lam trouwde in 1952 met Johanna Raadgever, beter bekend als Hanna Lam. Toen hij benaderd werd met oog op een uitgave met vernieuwende bijbelliederen voor de jeugd, ging hij eerst zelf aan de slag. Volgens de overlevering was zijn vrouw niet tevreden met zijn teksten: ‘Ik vind de toon niet bij kinderen passen’. Enkele dagen later kwam zij zelf met enkele teksten, en daarmee was meteen duidelijk dat zíj de juiste persoon was voor de nieuwe generatie bijbelliederen voor kinderen. De verschillende delen van Alles wordt nieuw waren het resultaat (1966-1979).
De invloed van Anton Lam was in de teksten ondertussen wel merkbaar. De protestants-christelijke benadering van de godsdienstige vorming van kinderen, o.a. via het kinderlied, was tot dan toe vooral gericht op het overdragen van geloofskennis, dogma’s en ethisch inzicht. Hanna en Anton Lam waren er echter van overtuigd dat in dergelijke liederen allereerst de verhalen uit de Bijbel voor kinderen tot leven moesten komen. In zijn boek Het gegeven woord. Bijbelse geschiedenis op de basisschool (’s-Gravenhage 1968) wees Anton Lam op bepaalde automatismen bij het vertellen van Bijbelverhalen, vaste patronen voor de duiding van het verhaal zoals ‘God (Jezus) kan alles’ of een helder onderscheid aanreiken tussen ‘goeden’ en ‘slechten’, en dus: belonen en straffen. Hij noemde die vaste denkschema’s ‘passe-partouts’. In het hoofdstuk ‘Het woord aan het woord laten’ maakt hij duidelijk dat deze passe-partouts geen recht doen aan het Bijbelverhaal zelf én net zo min aan het vermogen van het kind om het verhaal te ‘verstaan’. Het boek Het gegeven woord werkte door in de leerplannen van de PABO’s, terwijl de door Lam gesignaleerde passe-partouts ook als kritische aandachtspunten werden opgenomen in het rapport van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting over kinderbijbels (1972). Zijn visie klinkt ook door in de bijbelliederen van Hanna Lam. Het vernieuwende van deze liederen is dat elk spoor van moralisme of geijkte denk- en duidingspatronen ontbreekt. De Bijbelverhalen worden opengelegd en tot leven gebracht. Niet uitsluitend via de tekst, want de melodieën van Wim ter Burg, collega van Anton Lam aan De Klokkenberg, zijn daarbij even belangrijk en vernieuwend.
Anton Lam overleed in 1970, als gevolg van een verkeersongeluk, onderweg naar een vergadering van de commissie Diploma Bijbels onderwijs.

Auteur: Anje de Heer


Publicaties

Het gegeven woord. Bijbelse geschiedenis op de lagere school. 's-Gravenhage 1968.

Literatuur

Willem van der Meiden, Zoo heerlijk eenvoudig. Hilversum 2009 (Dissertatie over kinderbijbels, klik hier voor samenvatting).

Externe link

https://www.hannalam.nl/anton-b-lam/