Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Christiaan Winter


geboren: 23 maart 1967 te ’s-Gravenhage

Biografische notitie

Studeerde kerkmuziek, orgel, koordirectie en beiaard aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Was als cantor-organist werkzaam te De Bilt (1989-1993, Morgensterkerk), Oud-Beijerland (1993-1996, Ontmoetingskerk) en als cantor te Amsterdam (1996-2018, Oude Kerk) waar hij dirigent was van de Sweelinckcantorij. Daarna actief als freelance-kerkmusicus. Sinds 1993 dirigent van verschillende koren in de regio Haarlem-Amsterdam. Was van 1998 tot 2009 programmamaker bij de radio voor de NCRV-programma’s ‘Woord op Zondag’ en ‘Te Deum laudamus’. Van 2000 tot 2003 docent kerkmuziek aan het Theologisch Seminarium van de Protestantse Kerk in Nederland (Hydepark, Doorn) en aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Was tussen 1994 en 2015 lid van verschillende commissies, redacties en besturen: Commissie voor de Kerkmuziek, redactie Dienstboek, redactie Zingend Geloven, redactie Liedboek, bestuur Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en het bestuur Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek. Is sinds 2009 stadsbeiaardier van Alkmaar, sinds 2018 docent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, afd. Nederlandse Beiaardschool, sinds 2018 promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 2019 dorpsklokkenist te De Rijp.

Bijdragen in het Liedboek

36a Bij U is de bron van het leven (m)
98b Alles op aarde zing Gods eer (m)
98c Bergen kunnen het (m)
153 Vol vreugde put je water (m)
157d Met hart en ziel maak ik Hem groot (m)
161 Christus gaat voor alles uit en alles rust in Hem (m)
201 Die ons gedenkt (m)
228 Gezegend ben Jij, God in ons midden (t+m)
233 Wat klaarstaat op de tafel (m)
234 Die met ons deelt het brood als onder vrienden (m)
269 Als ik slaap en droom van morgen (m)
282 Genesteld aan uw hart (m)
284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven (m)
285 Het licht is ons voorgegaan (m)
290 Licht van Pasen, zondagslicht (m)
292 Onze hulp in de Naam van de Heer / Onderricht mij in uw woorden (m)
297 Kom tot ons, God (m)
299g Kyrie eleison - Gij in uw licht, vrede op aarde (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
299j Om de mensen en de dieren; Eer zij de God van de hemel (m)
309a Glorie aan God (v)
312 Wij geloven met hart en ziel (m)
339d Alleluia. Uw woord, vaste grond onder de voeten (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
367k Hoor ons bidden, God, en luister (m)
368j Heer, hoor ons bidden (m)
401 De Eeuwige leeft en waakt over ons (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
404g Heilig, heilig, heilig (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
407a Zijn dood gedenken wij (m)
407c De Leidsman ten leven is ondergegaan (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
408g Die zich breken laat (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
423 Nu wij uiteengaan vragen wij God (m)
429a De Levende richt ons op (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
461 Wij wachten op de koning (m)
504 Een engel heeft de toon gezet (m)
547a Met de boom des levens (m)
585 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had (m)
595 Juich, hemelen, één koor van engelen (m)
639 Christus in het graf geborgen (m)
676 De wind, wij zien hem niet (m)
724 Juich, rechtvaardigen, voor uw God (m)
820 Als op het einde van de weg (m)
986 De oorsprong van leven en licht (m)


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

13b Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen (m)
63b God, mijn God, naar U blijf ik zoeken (m)
67a Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer
80a God van de heerscharen, richt ons weer op (m)
96b Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied (m)
100b Juich voor de Eeuwige, aarde alom (m)
119a Uw woord omvat mijn leven (m)
122a Laten wij gaan naar het huis van de Heer (m)
124a Was Hij, de Heer, niet vóór ons geweest (m)
126b Bracht niet de Heer Sion terecht (m)
150b Alles wat adem heeft, love de Heer (m)
157a Mijn ziel maakt groot de Heer (m)
157c Met hart en ziel maak ik Hem groot (m)
158c Gezegend de Heer, gezegend Israëls God (m)
159c De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld (m)
160b Laat onder u de gezindheid zijn (m)
178 Wie wil uit zijn hokje komen (m)
181 Een heel klein zaadje waait weg op de wind (m)
188 Bij de Jakobsbron (m)
199 Koester de namen die wij hier gedenken (m)
229 Gezegend zijt Gij, Eeuwige God (m)
230 Het eten staat op tafel klaar (m)
266 Die ons schiep (m)
267 Wees bij ons, wees ons een geleide (m)
280 De vreugde voert ons naar dit huis (m)
291d Onze hulp in de naam van de Heer (m)
293 Hoor mijn stem, Heer (m)
296 Die de morgen ontbood (m)
299d Heer, ontferm u over ons - Ere zij God in den hoge (m)
299e Heer, ontferm u (m)
299f Heer, ontferm u - Tegen het donker (m)
301f Heer, ontferm U (m)
305 Alle eer en alle glorie (m)
306 Ere wie ere toekomt (m)
318 Het woord brengt de waarheid teweeg (m)
333 Kom, Geest van God (m)
340c Ik geloof in God de Vader (m)
340d Ik geloof in de levende God (m)
346 Roept God een mens tot leven (m)
357 Heer, een nieuwgeboren kind (m)
361 Er heeft een stem gesproken (m)
369b Onze Vader in de hemel (m)
402b Wij danken U, Vader (m)
403d Gij louter licht (m)
424 Verzadigd de honger (m)
430 Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige (m)
446 Zijt Gij waarop de wereld wacht (m)
456b Kwam van Godswege (m)
500 Uit uw verborgenheid (m)
501 Als een ster in lichte luister (m)
502 Wij zingen door de tranen heen (m)
508 Klaarlichte nacht (m)
525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn (m)
527 Uit uw hemel zonder grenzen (m)
544 Christus naar wie wij heten (m)
546 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden (m)
554 Welkom, welkom, koning Jezus (m)
590 Nu valt de nacht (m)
591 O Heer, wees met uw kerk (m)
594 Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht (m)
600 Licht, ontloken aan het donker (m)
603 De vloed van vóór de tijd (m)
605 De toekomst is al gaande (m)
611 Wij zullen leven, God zij dank (m)
626 Ik zoek mijn Heer, met graf is leeg (m)
648 Zing halleluja, hemel en aarde, zing (m)
662 Heer, komt in deze tijd (m)
667 Hij leeft (m)
688 Heilige Geest, Gij zijt als de wind (m)
690 Taal op de tong (m)
697 Kom Schepper, Geest (m)
709 Nooit lichter ving de lente aan (m)
713 Wij moeten Gode zingen (t+m)
718 God, die leven hebt gegeven (m)
720 Alleen te leven om te zwoegen (m)
728 De heiligen ons voorgegaan (m)
731 Vergeet niet hoe wij heten (m)
733 Vrienden die zijn overleden (m)
736 Dat ons zorgen en werken (m)
739 Wat heeft Maria ons bewaard (m)
770 De Here, de heerser der aarde (m)
773 Van grond en vuur zult Gij ons maken (m)
780 In de schoot van mijn moeder geweven (m)
792 Kom, God, en schrijf uw eigen naam (m)
813 Vreemden zijn wij (m)
831 Gestuurd op wegen ongedacht (m)
840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom (m)
841 Wat zijn de goede vruchten (m)
850 Geen taal bij machte U te meten (m)
852 U komt mij, lieve God (m)
896 Wie heeft zijn geld verloren (m)
917 Ga in het schip, zegt Gij (m)
926 Als Gij niet zijt (m)
929 Zoals de regen onverwacht (m)
948 Als Gij er zijt, wees dan aanwezig (m)
976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (m)
1016 Kom, laat ons opgaan naar de berg (m)


Website

notenmaker.nl