Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Christiaan Winter


geboren: 1967 te ’s-Gravenhage

Bijdragen in het Liedboek

36a                   Bij U is de bron van het leven (m)
98b                   Alles op aarde zing Gods eer (m)
98c                   Bergen kunnen het (m)
153                   Vol vreugde put je water (m)
157d                 Met hart en ziel maak ik Hem groot (m)
161                   Christus gaat voor alles uit en alles rust in Hem (m)
201                   Die ons gedenkt (m)
228                   Gezegend ben Jij, God in ons midden (t+m)
233                   Wat klaarstaat op de tafel (m)
234                   Die met ons deelt het brood als onder vrienden (m)
269                   Als ik slaap en droom van morgen (m)
282                   Genesteld aan uw hart (m)
284                   Christus, Gij zijt het licht in ons leven (m)
285                   Het licht is ons voorgegaan (m)
290                   Licht van Pasen, zondagslicht (m)
292                   Onze hulp in de Naam van de Heer / Onderricht mij in uw woorden (m)
297                   Kom tot ons, God (m)
299g                 Kyrie eleison - Gij in uw licht, vrede op aarde (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
299j                  Om de mensen en de dieren; Eer zij de God van de hemel (m)
309a                 Glorie aan God (v)
312                   Wij geloven met hart en ziel (m)
339d                 Alleluia. Uw woord, vaste grond onder de voeten (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
367k                 Hoor ons bidden, God, en luister (m)
368j                  Heer, hoor ons bidden (m)
401                   De Eeuwige leeft en waakt over ons (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
404g                 Heilig, heilig, heilig (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
407a                 Zijn dood gedenken wij (m)
407c                 De Leidsman ten leven is ondergegaan (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
408g                 Die zich breken laat (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
423                   Nu wij uiteengaan vragen wij God (m)
429a                 De Levende richt ons op (Ordinarium ‘Op de berg’) (m)
461                   Wij wachten op de koning (m)
504                   Een engel heeft de toon gezet (m)
547a                 Met de boom des levens (m)
585                   Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had (m)
595                   Juich, hemelen, één koor van engelen (m)
639                   Christus in het graf geborgen (m)
676                   De wind, wij zien hem niet (m)
724                   Juich, rechtvaardigen, voor uw God (m)
820                   Als op het einde van de weg (m)
986                   De oorsprong van leven en licht (m)