Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Nico Vlaming


geboren: 22 juli 1947 te Amsterdam

Bijdragen in het Liedboek        

271 Jezus Christus is het licht van God (t+m)
312 Wij geloven met hart en ziel (t)
403e Gezegend Gij, machtige God (m)
p 548 Zegen mij, goede God (t)
p 552 Goede God, Gij zijt ons nabij (t)
p 552 U die al wat leeft met uw liefde voedt (t)
p 1329 Open mij, les mijn dorst (t)

Leven en werk

Nico Vlaming studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam en het Evangelisch-Luthers seminarium te Amsterdam. Hij was predikant van de lutherse gemeenten te Den Helder (1980-1986) en Ede (1986-1996) en van de Protestantse Gemeente te Kats-Kortgene (2001-2012). Hij vervulde diverse bestuurlijke functies in de kerk, was lid van de redactie van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland en van een van de redactionele werkgroepen van het Liedboek. Ook was hij werkzaam als docent bijbelse theologie en exegese aan de lutherse lekenopleiding te Amsterdam en docent liturgie aan de Theologische Vorming voor Gemeenteleden in Goes. Daarnaast was hij werkzaam als dirigent van diverse cantorijen. 

Auteur: Pieter Endedijk


Publicaties

selectie

Laat ons bidden… Een handreiking bij de gebeden in de zondagse eredienst (Werkboekje voor de eredienst nr. 13). Zoetermeer 1996.
De stilte zingt u toe… Gebedsvieringen volgens de traditie van Taizé (Werkboekje voor de eredienst nr. 21). Zoetermeer 2001.
Heel mijn ziel. Nieuwe psalmen voor kerk en koor. 150 psalmen in de Nieuwe Bijbelvertaling een- en meerstemmig gezongen voor alle dagen (i.s.m. Christiaan Winter). Zoetermeer 2012.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen en gebeden

157c Met hart en ziel maak ik Hem groot (t)
158c Gezegend de Heer, gezegend Israëls God (t)
159c De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld (t)
160b Laat onder u de gezindheid zijn (t)
233 Wat klaarstaat op de tafel (t)
283 In de veelheid van geluiden (t)
464 Een engel spreekt een priester aan (t)
538 Een mens te zijn op aarde (t)
540 Het waren tien geboden (t)
544 Christus naar wie wij heten (t)
556 Alles wat over ons geschreven is (t)
557 Naam van Jezus die ten dode (t)
578 O kostbaar kruis, o womder Gods (t)
589 O lichaam van het woord (t)
591 O Heer, wees met uw kerk (t)
600 Licht, ontloken aan het donker (t)
610 Zo dor en doods (t)
611 Wij zullen leven, God zij dank (t)
612 Wij komen als geroepen (t)
650 De aarde is vervuld (t)
651 Christus heeft voor ons geleden (t)
655 Zing voor de Heer een  neiwu gezang (t)
667 Hij leeft (t)
780 In de schoot van mijn moeder geweven (t)
791 Liefde, eenmaal uitgesproken (t)
813 Vreemden zijn wij (t)
831 Gestuurd op wegen ongedacht (t)
859 Schuldig staan wij voor U, Heer (t)
929 Zoals de regen onverwacht (t)
976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (t)
p 515 In uw handen, barmhartige God (t)
p 546 Heer, onze God, van U komt al wat deze tafel biedt (t)
p 547 Onze Vader in de hemel (t)
p 577 Zing zacht (t)
p 579 Zegen ons met uw stilte (t)
p 582 Tel met mij mee (t)
p 584 Heer, onze God, geef ons een rustige nacht (t)
p 589 Hier is je bed, het wacht op je slaap (t)
p 920 Trouwe God, U bent gekomen (t)
p 1296 Verlangen (t)
p 1337 Afscheid (t)
p 1361 Trouwe God, wij danken U (t)
p 1375 Een gebed vóór de operatie (t)
p 1415 Zegenbede over de stilte (t)
p 1482 Bij het vallen van de nacht (t)
p 1484 Barmhartige God, als een geschenk (t)
p 1488 Gebed om troost (t)