Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Wilfred Monod


geboren: 24 november 1867 te Parijs
overleden: 2 mei 1943 te Parijs

Bijdrage in het Liedboek

272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here (t)

Leven en werk

Wilfred Monod studeerde theologie en was vanaf 1892 als predikant werkzaam te Condé sur Noireau. Een jaar eerder was hij getrouwd met Eugénie Dorina Augustine Monod. In 1898 werd Monod predikant te Rouen en drie jaar later van de Église de l’Oratoire te Parijs. In 1909 werd hij hoogleraar Praktische Theologie aan de Faculté de Théologie de Paris. Het was in 1912 dat Monod verkozen werd tot voorzitter van de internationale vereniging Union des Églises Réformées de France. In 1923 stichtte hij de tertiarissenorde ‘Tiers Ordre Protestante des Veilleur’, een franciscaner orde voor protestantse leken. Via deze orde werd Monod spreekbuis van de liturgische beweging in Frankrijk.
Monod wordt doorgaans gekarakteriseerd als een oecumenicus en als een mystiek theoloog. Typerend voor hem is dat dit laatste niet betekende dat hij zich uit deze wereld terugtrok. Integendeel, hij heeft zich voortdurend bemoeid met politieke en maatschappelijke vraagstukken. Naar zijn oordeel hadden de kerken niet alleen een taak op godsdienstig gebied, maar ook ten aanzien van politiek en maatschappij. De kerk diende zich te engageren met de problemen van de wereld; ze moest beter blijk geven van haar ‘revolutionaire geest’ en ‘radicale pretentie’. Gezien zijn werkzaamheden en idealen is Wilfred Monod niet voor niets eens getypeerd als de ‘heraut van een sociaal en oecumenisch christendom’.
Omdat hij naar het oordeel van de Parijse theologische faculteit onvoldoende prioriteit legde bij zijn leeropdracht, werd hij in 1929 ontslagen als hoogleraar Praktische Theologie.

Auteur: Jan Smelik

Externe link

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Monod