Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Emmanuel Haein


geboren: 5 februari 1896 te Montauban (Frankrijk)
overleden: 8 juni 1968 te Eynesse (Frankrijk)

Bijdrage in het Liedboek

272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here (m)

Leven en werk

Emmanuel Haein ging rond 1920 studeren aan de ‘Faculté libre de Théologie Protestante’ in Montpellier. De theologiestudie combineerde hij na een paar jaar met een studie aan het Conservatoire te Bordeaux. Zijn hele leven lang waren theologie en muziek voor hem complementaire disciplines.
Ter afronding van zijn studie in Montpellier publiceerde Haein in december 1926 een belangwekkende these over de Geneefse psalmmelodieën: La Problème du Chant Choral dans les Églises Réformées et Le Trésor liturgique de la Cantilène huguenote. Hij maakte daarin korte metten met de indertijd alom aangehangen theorie van Orentin Douen, die beweerde dat de psalmmelodieën van wereldlijke liedjes afkomstig zijn. Grondig beargumenteerd stelde Haein daartegenover dat er wel een relatie bestaat tussen diverse psalmmelodieën en het gregoriaans, en in het bijzonder gregoriaanse hymnen.
Na zijn studie werd Haein predikant van de Église Réformée achtereenvolgens in Vernarède en Cannes-Clairan, Tournon en Eynesse. In deze gemeenten, maar ook daarbuiten, heeft Haein veel werk verzet ter bevordering van de kerkmuziek. In 1961 ging hij met emeritaat. Zeven jaar later, op 8 juni 1968, overleed hij in Eynesse waar hij ook begraven werd.

Auteur: Jan Smelik

Literatuur

Haein, Le Problème du Chant Choral dans les Eglises Réformées et le Trésor liturgique de la Cantilène Huguenote. Bronuitgave, verzorgd en ingeleid door dr. Jan R. Luth. Nederlandse vertaling door drs. José Lieshout (Baarn 1995).