Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Bernard Smilde


geboren: 23 januari 1922 te Heerenveen
overleden: 30 augustus 2014 te Leeuwarden

Bijdragen in het Liedboek

155 Zijt Gij mijn God (m)
344 Wij geloven één voor één (m)
515 Een kind geboren te Betlehem (v)
563 De geur van mirre hangt (m)
607 Gij zijt voorbijgegaan (m)
627 Wij delen verdriet en zorgen (m)
677 Geest uit de hemel neergedaald (m)

Biografische notitie

Studeerde theologie te Amsterdam en muziekgeschiedenis te Groningen. Was gereformeerd predikant te Achlum (1949), Garijp (1953), Grootegast (1958) en Gorredijk (1964-1967) en vervolgens tot 1978 redactiesecretaris van de nieuwe Friese Bijbelvertaling. Doceerde van 1963 tot 1965 hymnologie en liturgiek te Groningen en vanaf 1965 muziekgeschiedenis, gregoriaans, hymnologie en liturgiek te Leeuwarden. Promoveerde in 1986 te Groningen op een proefschrift over Hasper en het kerklied. Was van 1985 tot 1989 studiesecretaris voor de Commissie Dienstboek van het toenmalige Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst. Vertaalde veel liederen voor de Friese edities van het Liedboek voor de kerken (Lieteboek foar de Tsjerken, 1978), Tussentijds (Tuskentiden, 2006) en Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke, 2015). Componeerde een groot aantal muziekstukken voor diverse bezettingen.

Externe link

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=68004