Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Tobias Clausnizer


geboren: 5 februari 1619 in Thum (Erzgebirge)
overleden: 7 mei 1684 in Weiden (Oberpfalz)

Bijdragen in het Liedboek

314     Here Jezus, om uw woord (t)

Leven en werk

Tobias Clausnitzer volgde de Latijnse school in Freiberg (Saksen) en Breslau. Vervolgens ging hij tot 1642 in Leipzig theologie studeren. In 1644 werd hij legerpredikant, waarna hij circa 1649 zich als predikant verbond aan de kerk te Weiden. Hij werkte in een tijd en gebied waarin zowel protestanten als katholieken probeerden hun heerschappij te vergroten, zoals bijvoorbeeld tot uiting kwam in twisten over (kerk)gebouwen en goederen. In 1652 moest Clausnitzer toezien hoe de helft van alle protestantse bezittingen weer aan de katholieken toegewezen werd.
Buiten zijn woon- en werkplaats maakte Clausnitzer vooral naam als dichter en als auteur van stichtelijke literatuur. Hij was lid van het literaire gezelschap ‘Pegnesischer Blumenorden’. Zijn stichtelijke geschriften handelden vooral over de menswording en het lijden van Jezus Christus. In 1662 publiceerde Clausnitzer zijn Indianische Granadilla oder Passionsblume in gottseligen Betrachtungen des Leidens Christi in 12. Predigten. Daarin stonden drie liederen die al spoedig in diverse Duitse gezangboeken terecht zouden komen. Een van de drie liederen was ‘Liebster Jesu, wir sind hier’ (‘Here Jezus, om uw woord’, Liedboek 314).

Auteur: Jan Smelik