Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Martin Luther


schilderij van Lucas Cranach der Ältere

geboren: 10 november 1483 te Eisleben
overleden: 18 februari 1546 te Eisleben

Bijdragen in het Liedboek

341                  Wij geloven allen in één God (t)
375                  God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen (t)
414                  Geef ons genadig, Here God (t)
433                  Kom tot ons, de wereld wacht (t)
464                  Een engel spreekt een priester aan (m)
469                  Ik ben een engel van de Heer (t + m)
470                  U Jezus Christus loven wij (t)
522                  Toen Jezus bij het water kwam (t)
618                  Christus lag in de dood terneer (t)
629                  Ik ben in mijn hof gekomen (m)
670                  Kom Schepper God, o heilige Geest (t)
671                  Nu bidden wij de heilige Geest (t)
721                  Houd ons bijeen, God, rond uw woord (t)
722                  Uw stem, Heer, hebben wij gehoord (t)
898                  Een vaste burcht is onze God (t + m)
p 543               Heer, zegen ons en deze gaven (t)

Biografische notitie

Studeerde rechten te Erfurt. Werd augustijner monnik en ontving zijn priesterwijding in 1507. Doceerde vanaf 1508 aan de universiteit van Wittenberg. Wordt gezien als de belangrijkste reformator. Als begin van de reformatie wordt 31 oktober 1517 gezien, als Luther zijn 95 stellingen publiceert als reactie op de aflaatverkoop. Publiceert in 1520 Von der Freiheit eines Christenmenschen, waarin hij zijn theologische standpunten samenvat. Zijn vertaling van de Bijbel in het Duits is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de Duitse taal. Deze vertaling is tot in onze tijd van betekenis. Heeft als dichter en componist een essentiële rol gespeeld in ontstaan en ontwikkeling van het protestantse kerklied. Na de theologie gaf Luther aan de muziek de eerste plaats en de hoogste eer.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther