Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Martin Luther


schilderij van Lucas Cranach der Ältere

geboren: 10 november 1483 te Eisleben
overleden: 18 februari 1546 te Eisleben

Bijdragen in het Liedboek

341 Wij geloven allen in één God (t)
375 God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen (t)
414 Geef ons genadig, Here God (t)
433 Kom tot ons, de wereld wacht (t)
464 Een engel spreekt een priester aan (m)
469 Ik ben een engel van de Heer (t+m)
470 U Jezus Christus loven wij (t)
522 Toen Jezus bij het water kwam (t)
618 Christus lag in de dood terneer (t)
629 Ik ben in mijn hof gekomen (m)
670 Kom Schepper God, o heilige Geest (t)
671 Nu bidden wij de heilige Geest (t)
721 Houd ons bijeen, God, rond uw woord (t)
722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord (t)
898 Een vaste burcht is onze God (t+m)
p 543 Heer, zegen ons en deze gaven (t)

Biografische notitie

Studeerde rechten te Erfurt. Werd augustijner monnik en ontving zijn priesterwijding in 1507. Doceerde vanaf 1508 aan de universiteit van Wittenberg. Wordt gezien als de belangrijkste reformator. Als begin van de reformatie wordt 31 oktober 1517 gezien, als Luther zijn 95 stellingen publiceert als reactie op de aflaatverkoop. Publiceert in 1520 Von der Freiheit eines Christenmenschen, waarin hij zijn theologische standpunten samenvat. Zijn vertaling van de Bijbel in het Duits is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de Duitse taal. Deze vertaling is tot in onze tijd van betekenis. Heeft als dichter en componist een essentiële rol gespeeld in ontstaan en ontwikkeling van het protestantse kerklied. Na de theologie gaf Luther aan de muziek de eerste plaats en de hoogste eer.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther