Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Sytze de Vries


geboren: 15 augustus 1945 te Leeuwarden

Bijdragen in het Liedboek

96b                   Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied (t)
100b                 Juich voor de Eeuwige, aarde alom (t)
119a                 Uw woord omvat mijn leven (t)
122a                 Laten wij gaan naar het huis van de Heer (t)
124a                 Was Hij, de Heer, niet vóór ons geweest (t)
126b                 Bracht niet de Heer Sion terecht (t)
137a                 Toen wij zaten langs het water (v)
157c                 Met hart en ziel maak ik Hem groot (t)
157d                 Met hart en ziel maak ik Hem groot (t)
158c                 Gezegend de Heer, gezegend Israëls God (t)
159c                 De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld (t)
160b                 Laat onder u de gezindheid zijn (t)
161                   Christus gaat voor alles uit en alles rust in Hem (t)
173                   Kom mee, zei David, allemaal (v)
181                   Een heel klein zaadje waait weg op de wind (t)
183                   Een zaaier zaaide zaad in ’t rond (v)
191                   Vaste gezangen voor een avondgebed volgens de Anglicaanse traditie (t)
192a                 Nu de avond valt (t)
192b                 Nu hier de avond valt (t)
199                   Koester de namen die wij hier gedenken (t)
201                   Die ons gedenkt (t)
204                   Gij bron van tijd en eeuwigheid (v)
212                   Laten wij zingend deze dag beginnen (v)
233                   Wat klaarstaat op de tafel (t)
234                   Die met ons deelt het brood als onder vrienden (t)
250                   Ik leg mij in uw hoede neer (v)
252                   De avondwind draagt deze dag (v)
260                   Wie blijft er waken als ik ga slapen (v)
266                   Die ons schiep (t)
267                   Wees bij ons, wees ons een geleide (t)
280                   De vreugde voert ons naar dit huis (t)
281                   Wij zoeken hier uw aangezicht (t)
282                   Genesteld aan uw hart (t)
283                   In de veelheid van geluiden (t)
284                   Christus, Gij zijt het licht in ons leven (t)
285                   Het licht is ons voorgegaan (t)
291d                 Onze hulp in de naam van de Heer / Hoor ons aan, eeuwige God (t)
292                   Onze hulp in de Naam van de Heer / Onderrricht mij in uw woorden (t)
293                   Hoor mijn stem, Heer (t)
296                   Die de morgen ontbood (t)
297                   Kom tot ons, God (t)
299e                 Heer, ontferm u (Ordinarium ‘U alle eer’) (t)
299f                  Heer, ontferm u – Tegen het donker (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (t)
305                   Alle eer en alle glorie (t)
326                   Van ver, van oudsher aangereikt (t)
333                   Kom, Geest van God (t)
402b                 Wij danken U, Vader (t)
403d                 Gij louter licht (t)
404e                 Heilig, heilig, heilig (Ordinarium ‘U alle eer’) (t)
404f                  Laten wij zingen met engelen (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (t)
408e                 Lam van God (Ordinarium ‘U alle eer’) (t)
408f                  Christus, Gezalfde (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (t)
423                   Nu wij uiteengaan vragen wij God (t)
424                   Verzadigd de honger (t)
430                   Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige (t)
441                   Hoe zal ik U ontvangen (v)
461                   Wij wachten op de koning (t)
463                   Licht in onze ogen, redder uit de nacht (t)
464                   Een engel spreekt een priester aan (t)
479                   Een lied weerklinkt in deze nacht (v)
500                   Uit uw verborgenheid (t)
501                   Als een ster in lichte luister (t)
502                   Wij zingen door de tranen heen (t)
503                   Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron (t)
504                   Een engel heeft de toon gezet (t)
517                   Christus, uit God geboren (v)
553                   Stap voor stap gaat door Jeruzalem (v)
560                   Hij ging de weg zo eenzaam (v)
563                   De geur van mirre hangt (t)
571                   In stille nacht houdt Hij de wacht (v)
584                   Is zijn ure nu gekomen (t)
585                   Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had (t)
594                   Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht (t)
600                   Licht, ontloken aan het donker (t)
610                   Zo dor en doods (t)
611                   Wij zullen leven, God zij dank (t)
612                   Wij komen als geroepen (t)
623                   O hart, spring op vol vreugde (v)
625                   Groen ontluikt de aarde (v)
657                   Zolang wij ademhalen (t)
658                   Gods adem waait zijn woorden uit den hoge (t)
667                   Hij leeft (t)
695                   Heer, raak mij aan met uw adem (v)
706                   Dans mee met Vader, Zoon en Geest (v)
721                   Houd ons bijeen, God, rond uw woord (v)
725                   Gij boden rond Gods troon (v)
750                   Jeruzalem, jij stad door God gebouwd (v)
768                   De hemel van hier (v)
780                   In de schoot van mijn moeder geweven (t)
791                   Liefde, eenmaal uitgesproken (t)
792                   Kom, God, en schrijf uw eigen naam (t)
795                   Wat ons bond, God, is verbroken (v)
813                   Vreemden zijn wij (t)
831                   Gestuurd op wegen ongedacht (t)
856                   U, God, hebt mij opgericht (v)
859                   Schuldig staan wij voor U, Heer (t)
897                   Rusteloos ben ik (t)
905                   Wie zich door God alleen laat leiden (v)
916                   Je kunt niet dieper vallen (v)
929                   Zoals de regen onverwacht (t)
947                   Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen (v)
951                   Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt (t)
974                   Maak ons uw liefde, God (t)
976                   Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (t)
p 169                In de schaduw van uw vleugels (t)
p 535                Zoals het licht ons elke morgen (t)
p 1372              Wanneer wij moeten gaan (t)