Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Sytze de Vries


geboren: 15 augustus 1945 te Leeuwarden

Bijdragen in het Liedboek

96b Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied (t)
100b Juich voor de Eeuwige, aarde alom (t)
119a Uw woord omvat mijn leven (t)
122a Laten wij gaan naar het huis van de Heer (t)
124a Was Hij, de Heer, niet vóór ons geweest (t)
126b Bracht niet de Heer Sion terecht (t)
137a Toen wij zaten langs het water (v)
157c Met hart en ziel maak ik Hem groot (t)
157d Met hart en ziel maak ik Hem groot (t)
158c Gezegend de Heer, gezegend Israëls God (t)
159c De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld (t)
160b Laat onder u de gezindheid zijn (t)
161 Christus gaat voor alles uit en alles rust in Hem (t)
173 Kom mee, zei David, allemaal (v)
181 Een heel klein zaadje waait weg op de wind (t)
183 Een zaaier zaaide zaad in ’t rond (v)
191 Vaste gezangen voor een avondgebed volgens de Anglicaanse traditie (t)
192a Nu de avond valt (t)
192b Nu hier de avond valt (t)
199 Koester de namen die wij hier gedenken (t)
201 Die ons gedenkt (t)
204 Gij bron van tijd en eeuwigheid (v)
212 Laten wij zingend deze dag beginnen (v)
233 Wat klaarstaat op de tafel (t)
234 Die met ons deelt het brood als onder vrienden (t)
250 Ik leg mij in uw hoede neer (v)
252 De avondwind draagt deze dag (v)
260 Wie blijft er waken als ik ga slapen (v)
266 Die ons schiep (t)
267 Wees bij ons, wees ons een geleide (t)
280 De vreugde voert ons naar dit huis (t)
281 Wij zoeken hier uw aangezicht (t)
282 Genesteld aan uw hart (t)
283 In de veelheid van geluiden (t)
284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven (t)
285 Het licht is ons voorgegaan (t)
291d Onze hulp in de naam van de Heer / Hoor ons aan, eeuwige God (t)
292 Onze hulp in de Naam van de Heer / Onderrricht mij in uw woorden (t)
293 Hoor mijn stem, Heer (t)
296 Die de morgen ontbood (t)
297 Kom tot ons, God (t)
299e Heer, ontferm u (Ordinarium ‘U alle eer’) (t)
299f Heer, ontferm u – Tegen het donker (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (t)
305 Alle eer en alle glorie (t)
326 Van ver, van oudsher aangereikt (t)
333 Kom, Geest van God (t)
402b Wij danken U, Vader (t)
403d Gij louter licht (t)
404e Heilig, heilig, heilig (Ordinarium ‘U alle eer’) (t)
404f Laten wij zingen met engelen (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (t)
408e Lam van God (Ordinarium ‘U alle eer’) (t)
408f Christus, Gezalfde (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (t)
423 Nu wij uiteengaan vragen wij God (t)
424 Verzadigd de honger (t)
430 Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige (t)
441 Hoe zal ik U ontvangen (v)
461 Wij wachten op de koning (t)
463 Licht in onze ogen, redder uit de nacht (t)
464 Een engel spreekt een priester aan (t)
479 Een lied weerklinkt in deze nacht (v)
500 Uit uw verborgenheid (t)
501 Als een ster in lichte luister (t)
502 Wij zingen door de tranen heen (t)
503 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron (t)
504 Een engel heeft de toon gezet (t)
517 Christus, uit God geboren (v)
553 Stap voor stap gaat door Jeruzalem (v)
560 Hij ging de weg zo eenzaam (v)
563 De geur van mirre hangt (t)
571 In stille nacht houdt Hij de wacht (v)
584 Is zijn ure nu gekomen (t)
585 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had (t)
594 Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht (t)
600 Licht, ontloken aan het donker (t)
610 Zo dor en doods (t)
611 Wij zullen leven, God zij dank (t)
612 Wij komen als geroepen (t)
623 O hart, spring op vol vreugde (v)
625 Groen ontluikt de aarde (v)
657 Zolang wij ademhalen (t)
658 Gods adem waait zijn woorden uit den hoge (t)
667 Hij leeft (t)
695 Heer, raak mij aan met uw adem (v)
706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest (v)
721 Houd ons bijeen, God, rond uw woord (v)
725 Gij boden rond Gods troon (v)
750 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd (v)
768 De hemel van hier (v)
780 In de schoot van mijn moeder geweven (t)
791 Liefde, eenmaal uitgesproken (t)
792 Kom, God, en schrijf uw eigen naam (t)
795 Wat ons bond, God, is verbroken (v)
813 Vreemden zijn wij (t)
831 Gestuurd op wegen ongedacht (t)
856 U, God, hebt mij opgericht (v)
859 Schuldig staan wij voor U, Heer (t)
897 Rusteloos ben ik (t)
905 Wie zich door God alleen laat leiden (v)
916 Je kunt niet dieper vallen (v)
929 Zoals de regen onverwacht (t)
947 Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen (v)
951 Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt (t)
974 Maak ons uw liefde, God (t)
976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (t)
p 169 In de schaduw van uw vleugels (t)
p 535 Zoals het licht ons elke morgen (t)
p 1372 Wanneer wij moeten gaan (t)

Bijdragen in Psalmen anders

72b Rechtspreken, God, zoals Gij doet (t)
134b Allen die God ten dienste staan