Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Benjamin Schmolck


geboren: 21 december 1672 te Brauchitschdorf (Silezië)
overleden:  12 februari 1737 te Schweidnitz (Silezië)

Bijdrage in het Liedboek

347 Here Jezus, wij zijn nu (t)

Leven en werk

Benjamin Schmolck werd geboren in een predikantsgezin. Hij groeide op zonder zijn moeder, die reeds overleed toen hij vier jaar was, en met een vader die bij de geboorte van zijn zoon al gezworen had dat zoonlief predikant moest worden. En dus gebeurde het dat Benjamin Schmolck in 1693 theologie in Leipzig ging studeren.

Tijdens zijn studie ontpopte Schmolck zich ook als dichter. Na afronding van zijn studie werd Benjamin in 1697 assistent van zijn vader in Schweidnitz. Hij maakte al spoedig naam als begenadigd prediker. In 1702 werd hij als ‘Diakonus’ (tweede predikant) aan de Friedenskirche in Schweidnitz aangesteld. In het decennium daarna werden hem steeds belangrijkere ambten en functie toegewezen. In 1714 werd hij ‘Pastor primarius’. Het waren moeilijke tijden voor de protestanten in Silezië, omdat ten gevolge van de contrareformatorische activiteiten hun rechten flink ingeperkt waren. Volledige godsdienstvrijheid kwam er pas na Schmolcks overlijden. De laatste zeven jaar van zijn leven kreeg hij te kampen met ingrijpende gezondheidsproblemen, waaronder blindheid.

Benjamin Schmolck maakte niet alleen naam als prediker, maar ook als dichter. Hij was zelf bescheiden over zijn dichterschap en niet helemaal ten onrechte, want inderdaad zijn veel van zijn 1200 liederen – in zijn eigen woorden – als ‘unreife Früchte’ (onrijpe vruchten) te typeren.

Een aantal van Schmolcks liederen heeft toch de tijden getrotseerd en treft men vandaag de dag nog aan in gezangboeken.

In Nederland waren voor de Tweede Wereldoorlog zo'n tien liederen van Schmolck in een vertaling bekend. Daaronder bevond zich het lied ‘Een trouwe Vriend woont in den hemel’ dat vooral via het (zondagsschool)onderwijs tamelijk populair werd. Geliefd werd zijn passielied ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis’, dat in Nederland bekend via de bewerking van Ahasverus van den Berg (1733-1807), een van de grote stimulatoren achter de bundel Evangelische Gezangen uit 1806. Het lied van Schmolck werd in deze bundel opgenomen onder nummer 124. Ook in de ‘Hervormde Bundel 1938’ (gezang 45) en het Liedboek voor de kerken (gezang 189) werd het nog opgenomen. In het huidige liedboek is Schmolck alleen vertegenwoordigd met zijn dooplied ‘Liebster Jesu, wir sind hier, deinem Worte nachzuleben’

Auteur: Jan Smelik