Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Martien Postema


foto uit 2001

geboren: 19 augustus 1928 te Harlingen
overleden: 25 december 2016 te Middelburg

Bijdragen in het Liedboek

353                  Nu heeft het oude leven afgedaan (t)
751                  De Heer verschijnt te middernacht (v)

Leven en werk

Martien Postema studeerde theologie en was doopsgezind predikant te Itens en Baard (1957), Warns en Koudum (1963), te Arnhem (1966-1974) en te Middelburg, Vlissingen en Goes (1979). Hij was lid van de liederenbundelcommissie der Doopsgezinde Broederschap. Postema schreef naast kerkliederen een boek over Menno Simons, enkele poppen-, kerst- en passiespelen en de musical Een luis in de pels over Menno Simons.

Auteur: Pieter Endedijk