Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Thomas van Aquino


Thomas van Aquino, afgebeeld op een altaarstuk van Carlo Crivelli (1430?-1495)

geboren: 28 januari 1225 te Castello Roccasecca bij Aquino (Italië)
overleden: 7 maart 1274 te Fossanova bij Rome

Bijdragen in het Liedboek

374 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan (t)
565 Het hoogste woord daalt uit het licht (t)

Biografische notitie

Werd op jonge leeftijd bij de benedictijnen ondergebracht. Studeerde te Napels en besloot tot de orde der dominicanen toe te treden. Studeerde in Parijs bij Albertus Magnus (1193-1280). Doceerde in Parijs en keerde naar Italië terug. Kreeg 1263 van paus Urbanus IV de opdracht om een officium voor het nieuwe feest Corpus Christi (Sacramentsdag) samen te stellen. Tegelijk met de gebedsteksten voor deze feestdag schreef hij ook de daarbij behorende hymnen. De beide liederen van zijn hand die in het Liedboek zijn opgenomen zijn daar een deel van. Vanaf 1268 was hij weer enkele jaren in Parijs. Werd in 1323 heilig verklaard en in 1567 tot kerkleraar verheven. Thomas van Aquino was een vooraanstaand theoloog en wijsgeer in de middeleeuwen en behoort tot de scholastiek. Zijn bekendste werk is de Summa Theologiae.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_van_Aquino