Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Bettine Siertsema


geboren: 8 oktober 1955 te Haarlem

Biografische notitie

Studeerde Nederlands aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 2007 op een proefschrift over de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse egodocumenten over de nazi-concentratiekampen. Werkzaam als redacteur bij uitgeverij Heideland-Orbis (Hasselt, België), studiesecretaris voor Leerhuis en Viering, Bezinningscentrum (later: Blaise Pascal Instituut) VU, redacteur Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie (1993-2014), onderzoeker bij de Faculteit Wijsbegeerte (VU), universitair docent Geschiedenis (Faculteit Geesteswetenschappen, VU). Is freelance voorganger bij de Ekklesia Amsterdam en elders.

Bijdragen in het Liedboek

400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn (v)
p 1290 Gij die toekomst schept (t)

Leven en werk

Bettine Siertsema studeerde Nederlands te Amsterdam. Zij was van 1999 tot 2010 studiesecretaris voor Leerhuis en Viering bij het Bezinningscentrum (later het Blaise Pascal Instituut genoemd) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 2010 werkt zij daar als docent en onderzoeker aan de Faculteit Wijsbegeerte. In 2007 promoveerde zij op een onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Zij is een van de voorgangers van de Ekklesia Amsterdam.

Auteur: Pieter Endedijk


Publicaties

Selectie

Aartsmoeders (red.). Kampen 1994.
De verhalen rond de aartsvaders (red.). Kampen 1995.
Job: steen des aanstoots? (red.) Kampen 1996.
‘Verbeelding in de liturgie’. In: Paul Oskamp en Niek Schuman (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer 1998.
Er was eens een koning... David voor altijd (red.) Kampen 1999.
Visioen en visie: het boek Openbaring – uitleg en viering. (red.) Kampen 1999.
‘Steeds weer nieuwe psalmen’. In: Gerben Groenewoud e.a. (red.), Tegenwoordigheid van Geest. Opstellen over spiritualiteit en menswording. Zoetermeer 2001.
Vechten & vieren. De spanning in het werk van Huub Oosterhuis (met Gert J. Peelen en Cisca Stark, red.). Zoetermeer 2003.
‘Het geloofsmotief bij Ida Gerhardt’. In: Marcel Barnard, Gerben Heitink en Henk Leene (red.), Letter en Feest. In gesprek met Niek Schuman over bijbel en liturgie. Zoetermeer2004.
‘De psalmen volgens Lloyd Haft’. In: Met andere woorden. Kwartaalblad over bijbelvertalen (september 2012).
‘Ungeeichte Bilder von Gott’. In: Musik und Kirche (September/oktober 2013).
Als daar muziek voor is: 90 liederen van het Nieuw LiedFonds (met Wilna Wierenga, red.) Zoetermeer 2013.
‘De talen van het liedboek’. In: Gerard Rouwenhorst en Petra Versnel (red.), Taal waarin wij God verstaan: Over taal en vertalingen van Schrift en traditie in de liturgie. Berne 2015.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen en gedichten

527 Uit uw hemel zonder grenzen (t)
946 Als vrijheid was wat vrijheid lijkt (t)
962 Wat ik gewild heb (t)
p 758 De disgenoten (t)