Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Hendrik Anthonie van Bakel


geboren: 26 september 1874 te Amsterdam
overleden: 12 juni 1948 te Amsterdam

Bijdrage in het Liedboek

413 Grote God, wij loven U (t)

Leven en werk

De vrijzinnig-lutheraan Van Bakel, zoon van een zadelmaker, studeerde aan de Universiteit van Amsterdam klassieke letteren en theologie. Hij promoveerde in 1900 op de dissertatie De compositie van den Pastor Hermae. Hierna was hij luthers predikant te Edam (1900-1903) en Haarlem (1903-1910). In 1910 werd hij hoogleraar aan het Luthers Seminarium te Amsterdam en buitengewoon hoogleraar Geschiedenis van het Oudste Christendom aan de Universiteit van Amsterdam. Zes jaar later werd hij hoogleraar Geschiedenis van de Leerstellingen der Christelijke Kerk, een functie die hij bekleedde tot zijn emeritaat in 1944.

Auteur: Jan Smelik

Literatuur

Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 4 (Kampen 1988) 19-20.