Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

René van Loenen


geboren: 1950 te Hilversum

Bijdragen in het Liedboek

32a         Gelukkig ben je als je schuld bekent (t)
172         Een rijke man, een man van niets (t)
179         Meisje sta op, want je slaapt niet meer (t)
185         Een jongen met een grote mond (t)
187         Runderen, schapen en duiven te koop (t)
253         De zon daalt in de zee (v)
355         Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder (v)
386         Vier met alles wat in je is (v)
388         Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (v)
509         Kindje van vrede (t)
720         Alleen te leven om te zwoegen (t)
777         Hem komt alle eer toe (t)
815         Het eerste licht raakt Jakob aan (t)
816         Dat wij onszelf gewonnen geven (t)
833         Neem mij aan zoals ik ben (v)
850         Geen taal bij machte U te meten (t)
949         Nu leef ik nog, maar eenmaal komt mijn dood (v)
986         De oorsprong van leven en licht (t)
1016       Kom, laat ons opgaan naar de berg (t)

Leven en werk

René van Loenen studeerde Nederlands te Amsterdam en Utrecht. Hij was van 1972 tot 2010 docent te Culemborg. Hij schrijft gedichten en liedteksten en geeft workshops en cursussen over poëzie. Van hem verschenen kerkliederen in diverse bundels.

Auteur: Pieter Endedijk


Publicaties

Selectie

Nacht die ons zal dagen. Gedichten, gebeden, liederen. Kampen 1990.
Mooi voetenwerk. Gedichten. Zoetermeer 2004.
Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten. Zoetermeer 2009.
Pleisterplaats. Gedichten. Zoetermeer 2014.
Veertig vrouwen uit de Bijbel. Utrecht 2017.


Website

www.renevanloenen.nl