Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

René van Loenen


geboren: 1950 te Hilversum

Bijdragen in het Liedboek

32a Gelukkig ben je als je schuld bekent (t)
172 Een rijke man, een man van niets (t)
179 Meisje sta op, want je slaapt niet meer (t)
185 Een jongen met een grote mond (t)
187 Runderen, schapen en duiven te koop (t)
253 De zon daalt in de zee (v)
355 Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder (v)
386 Vier met alles wat in je is (v)
388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (v)
509 Kindje van vrede (t)
720 Alleen te leven om te zwoegen (t)
777 Hem komt alle eer toe (t)
815 Het eerste licht raakt Jakob aan (t)
816 Dat wij onszelf gewonnen geven (t)
833 Neem mij aan zoals ik ben (v)
850 Geen taal bij machte U te meten (t)
949 Nu leef ik nog, maar eenmaal komt mijn dood (v)
986 De oorsprong van leven en licht (t)
1016 Kom, laat ons opgaan naar de berg (t)

Bijdragen in Psalmen anders

22b Mijn God, mijn God, waarom verstoot u mij (t)
68a Als God een helper blijkt te zijn (t)
82a Sta op, o God, en oordeel nu (t)
92c Bomen zijn door God gemaakt

Leven en werk

René van Loenen studeerde Nederlands te Amsterdam en Utrecht. Hij was van 1972 tot 2010 docent te Culemborg. Hij schrijft gedichten en liedteksten en geeft workshops en cursussen over poëzie. Van hem verschenen kerkliederen in diverse bundels.

Auteur: Pieter Endedijk


Publicaties

Selectie

Nacht die ons zal dagen. Gedichten, gebeden, liederen. Kampen 1990.
Mooi voetenwerk. Gedichten. Zoetermeer 2004.
Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten. Zoetermeer 2009.
Pleisterplaats. Gedichten. Zoetermeer 2014.
Veertig vrouwen uit de Bijbel. Gedichten. Utrecht 2017.
In wolken uitgesneden. Liedteksten. Amsterdam 2020.
Surplace. Gedichten. Amsterdam 2021.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen en gedichten

31a Mijn toevlucht is de Here God (t)
220 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (t)
357 Heer, een nieuwgeboren kind (t)
389 Het brood dat ons voor ogen staat (t)
392 Wie kent de eenvoud van het breken (t)
393 Als ik in deze stille tijd (t)
459 Ik breng een rechter aan het licht (t)
569 Toen Jezus wist: nu is gekomen (t)
633 De lichtvorst, de ontluisterde (t)
p 210 Weg (t)
p 350 Val (t)
p 708 Denkend over God en mij (t)
p 717 Verberg U niet (t)
p 909 Antwoord (t)
p 1194 Herfst (t)
p 1195 Herfst (t)
p 1237 Wit (t)
p 1298 Omschrijving van de liefste (t)
p 1369 Dit ene weten wij (t)
p 1371 Een oud geding (t)
p 1472 Moed (t)
p 1489 Ritueel (t)

Biografieën

Gabriël Smit
J.C. Schagen
Harmen Wind


Website

www.renevanloenen.nl