Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Inge Lievaart


geboren:  17 april 1917 in Oosterend (Texel)
overleden: 15 oktober 2012 te Scheveningen

Bijdragen in het Liedboek

523 Christus ging als eerste (t)
580 Dag zo bitter en zo goed (t)
581 Hier zwijgt het hoge denken (t)
605 De toekomst is al gaande (t)
677 Geest, uit de hemel neergedaald (t)
824 Vroeg ik mijn denken (t)

Leven en werk

Ingetje Geertje Lievaart groeide op in een gereformeerd gezin met vijf kinderen. Haar vader was hoofd van de School met de Bijbel in Oosterend op Texel. De kerkelijke strijd die in 1926 leidde tot het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, ging niet aan het eiland voorbij. De bekende theoloog J.J. Buskes, die destijds predikant op Texel was, sloot zich aan bij de hersteld-verbanders en toen de classis een tuchtprocedure begon, vertrok hij naar Amsterdam. Als gevolg van de kerkelijke twist voelde ook het gezin Lievaart zich genoodzaakt te verhuizen. In 1927 vestigde het zich in Ridderkerk, waar Inge de mulo-opleiding volgde. Vier jaar later trok de familie naar Scheveningen, alwaar moeder Lievaart in 1936 overleed. Sindsdien kwam de zorg voor het gezin op de schouder van Inge als oudste dochter terecht. Zij zou verder haar hele leven in het ouderlijk huis te Scheveningen blijven wonen. Ze verzorgde er haar vader tot aan diens overlijden in 1974. Daarna werkte ze enige tijd bij uitgeverij Boekencentrum op de redactie van Woord en Dienst, maar dit werk moest ze vanwege gezondheidsproblemen opgeven.

De eerste gedichten van Inge Lievaart dateren uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Onder het pseudoniem ‘Anne Terweel’ publiceerde ze haar eerste dichtbundel in 1944: Biecht van een christen aan zijn volk. Deze verscheen in de reeks In signo piscium van Klaas Heeroma, en de opbrengst uit de verkoop kwam ten goede aan onderzoekers. Haar tweede bundel, De cirkel gebroken, verscheen twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

In die tijd raakte ze betrokken bij het protestants-christelijke tijdschrift Ontmoeting, waarvan de eerste uitgave onder redactie van C. Rijnsdorp, P.J. Risseeuw en D. van der Stoep in 1946 verscheen. Behalve dat Inge Lievaart in dit tijdschrift gedichten publiceerde, was zij in de periode 1952-1959 redactiesecretaresse van het blad. Ontmoeting bestond tot 1964 en in de laatste zeven jaren publiceerden ook Ad den Besten, Guillaume van der Graft (Willem Barnard) en Jan Willem Schulte Nordholt erin.

Op verzoek van het deputaatschap, benoemd door de generale synode van de Gereformeerde Kerken (Rotterdam 1953), schreef Lievaart een aantal liedteksten. Van deze teksten kwam in 1965 uiteindelijk alleen haar avondmaalslied ‘Heer, wij komen vol verlangen’, dat zij in 1955 op verzoek van deputaten schreef, terecht in de bundel 119 gezangen.

In 1968 ontving Lievaart van het Fonds voor de Letteren de opdracht een bundel geestelijke liederen te schrijven. Dit resulteerde in haar Woord en antwoord (Nijkerk 1971), waarin 48 liedteksten opgenomen waren, getoonzet door Nelly Poortier, Iskar Aribo, Sander van Marion en Jan Pasveer. In het Liedboek voor de kerken werden drie liedteksten van haar opgenomen: naast het genoemde avondmaalslied (gezang 360) ook ‘Dag zo bitter en goed’ (194) en ‘Geest, uit de hemel neergedaald’ (245).

In een interview met het Reformatorisch Dagblad van 6 juni 2007 bekende ze dat zij graag nauwer betrokken was geweest bij de totstandkoming van het Liedboek voor de kerken: ‘Het huidige Liedboek, zoals het er nu ligt, is alleen maar door mannen gemaakt - daar ben ik wel jaloers op geweest, daar had ik bij willen zijn. Maar in Rijnsdorps [C. Rijnsdorp, gereformeerde deputaat die aan het Liedboek voor de kerken meewerkte - JS] ogen ben ik vermoedelijk altijd ”dat meisje dat ook gedichten schreef” gebleven.’

In het jaar dat het Liedboek voor de kerken uitkwam, verscheen ook Lievaarts Zing er van, liedjes voor het jonge kind bij het oude boek. Haar interesse voor de godsdienstige wereld van het kind kwam tevens tot uiting door de publicatie van de bundel Nieuwe kindergebeden (1976) dat diverse keren herdrukt werd. Ook op het gebied van het wereldlijke kinderlied stelde Lievaart een paar bundels samen.

Na verschijning van het Liedboek kregen negen kerkliederen van haar een plek in de serie liedbundels Zingend geloven, waarvan zes in deel 3. Via deze serie zijn de liederen 523, 581, 605 en 824 in het Liedboek terechtgekomen.

Ondanks de liederen en gebeden die zij schreef, bleef Inge Lievaart vooral gedichten schrijven en publiceren, waarbij zij met name geboeid was door Japanse dichtvormen als de haiku en tanka. Haar laatste bundel met oorspronkelijk werk, De binnenkant van het zien, verscheen in 2007. Zeven jaar eerder was haar tweedelige bundel Verzamelde Gedichten gepubliceerd. Tijdens de laatste vijf jaar van haar leven stelde ze nog een paar bloemlezingen van haar werk samen: De adem van God - Gedichten voor Hemelvaart en Pinksteren (2008) en De toekomst is al gaande - Gedichten over de komst van Christus en zijn vrederijk (2009).

Auteur: Jan Smelik

Literatuur

A. Boelema en Ch.A. Kraan, ‘Wij zijn van horen zeggen. Gesprek met Inge Lievaart’, Boekenbeeld. Maandblad van het Christelijk Lektuurcentrum, 17 (1969) afl. 3,1-5
Enny de Bruijn, ‘Water in het versteende’ (Interview met Inge Lievaart), Reformatorisch Dagblad, 6 juni 2007.
A. van der Ent, ‘Inge Lievaart’, Uitgelezen 7. Den Haag 1983, 89-98.
Leo Groenveld, ‘Luisteren of klinkt de klok van het licht’ (gesprek met Inge Lievaart), Brug 2 (1974) nr. 1, 17-21.
Dick Houwaart, ‘Inge Lievaart (interview)’, in: Dick Houwaart, Schrijvers thuis. Nijverdal 1997.
W.G. O[verbosch] ‘Ingetje Geertje (Inge) Lievaart’, Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Amsterdam 1978, k. 1199-1200.
Arie Verhoef, ‘Over de twijfel kan ik geen gedicht meer maken’, Woordwerk. Christelijk literair tijdschrift, XIII (1995) nr. 49, 9-16.
Hans Werkman, ‘Lievaart, Ingetje Geertje’, Christelijke Encyclopedie II. Kampen 2005, 1112-1113.


Publicaties

Selectie

Wip Wap Wolletje. 1970
Woord en antwoord. Nijkerk 1971
Zing er van, liedjes voor het jonge kind bij het oude boek. Baarn 1973 (tweede druk: 1983).
Nieuwe kindergebeden. Wageningen 1976.
De mensen zijn niet meer alleen... (kerstspel). Muziek van Willem Vogel. Hilversum 1976.
Wip wap faldera. 80 liedjes voor de basisschool. Nijkerk 1989.
Verzamelde gedichten. Kampen 2000 (2 delen).
De binnenkant van het zien. Kampen 2007.
14 x nieuw. Een bundel geestelijke liederen voor kerk, huisgezin en school. Muziek van Sander van Marion. Hilversum z.j.