Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Willem Vogel


geboren: 2 mei 1920 te Amsterdam
overleden: 7 oktober 2010 te Amstelveen

Bijdragen in het Liedboek

63b God, mijn God, naar U blijf ik zoeken (m)
80a God van de heerscharen, richt ons weer op (m)
96b Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied (m)
100b Juich voor de Eeuwige, aarde alom (m)
119a Uw woord omvat mijn leven (m)
122a Laten wij gaan naar het huis van de Heer (m)
124a Was Hij, de Heer, niet vóór ons geweest (m)
126b Bracht niet de Heer Sion terecht (m)
157c Met hart en ziel maak ik Hem groot (m)
158c Gezegend de Heer, gezegend Israëls God (m)
159c De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld (m)
160b Laat onder u de gezindheid zijn (m)
178 Wie wil uit zijn hokje komen (m)
181 Een heel klein zaadje waait weg op de wind (m)
188 Bij de Jakobsbron (m)
199 Koester de namen die wij hier gedenken (m)
229 Gezegend zijt Gij, eeuwige God (m)
230 Het eten staat op tafel klaar (m)
266 Die ons schiep (m)
267 Wees bij ons, wees ons een geleide (m)
280 De vreugde voert ons naar dit huis (m)
291d Onze hulp in de naam van de Heer (m)
293 Hoor mijn stem, Heer (m)
296 Die de morgen ontbood (m)
299d Heer, ontferm u over ons - Ere zij God in den hoge (‘Vogelmis’) (m)
299e Heer, ontferm u (Ordinarium ‘U alle eer’) (m)
299f Heer, ontferm u – Tegen het donker (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (m)
301f Heer, ontferm u (m)
305 Alle eer en alle glorie (m)
306 Ere wie ere toekomt (m)
318 Het woord brengt de waarheid teweeg (m)
333 Kom, Geest van God (m)
339c U komt de lof toe (‘Vogelmis’) (m)
340c Ik geloof in God, de almachtige Vader (m)
357 Heer, een nieuwgeboren kind (m)
361 Er heeft een stem gesproken (m)
369b Onze Vader in de hemel (m)
402a Wij zegenen U, Vader (‘Vogelmis’) (m)
402b Wij danken U, Vader (m)
403d Gij louter licht (m)
404d Heilig, heilig, heilig (‘Vogelmis’) (m)
404e Heilig, heilig, heilig (Ordinarium ‘U alle eer’) (m)
404f Laten wij zingen met engelen (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (m)
407b Als wij dan eten van dit brood (Ordinarium ‘U alle eer’ + ‘Glorie de Eeuwige’) (m)
408d Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt (‘Vogelmis’) (m)
408e Lam van God (Ordinarium ‘U alle eer’) (m)
408f Christus, Gezalfde (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (m)
422 Laat de woorden die we hoorden (m)
424 Verzadigd de honger (m)
430 Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige (m)
446 Zijt Gij waarop de wereld wacht (m)
500 Uit uw verborgenheid (m)
501 Als een ster in lichte luister (m)
502 Wij zingen door de tranen heen (m)
508 Klaarlichte nacht (m)
525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn (m)
546 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden (m)
554 Welkom, welkom, koning Jezus (m)
591 O Heer, wees met uw kerk (m)
594 Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht (m)
600 Licht, ontloken aan het donker (m)
603 De vloed van vóór de tijd (m)
605 De toekomst is al gaande (m)
611 Wij zullen leven, God zij dank (m)
648 Zing halleluja, hemel en aarde, zing (m)
662 Heer, komt in deze tijd (m)
667 Hij leeft (m)
688 Heilige Geest, Gij zijt als de wind (m)
690 Taal op de tong (m)
709 Nooit lichter ving de lente aan (m)
713 Wij moeten Gode zingen (m)
718 God, die leven hebt gegeven (m)
720 Alleen te leven om te zwoegen (m)
728 De heiligen ons voorgegaan (m)
731 Vergeet niet hoe wij heten (m)
733 Vrienden die zijn overleden (m)
736 Dat ons zorgen en werken (m)
741 Een engel roept de oude man (m)
770 De Here, de heerser der aarde (m)
780 In de schoot van mijn moeder geweven (m)
792 Kom, God, en schrijf uw eigen naam (m)
813 Vreemden zijn wij (m)
831 Gestuurd op wegen ongedacht (m)
841 Wat zijn de goede vruchten (m)
850 Geen taal bij machte U te meten (m)
852 U komt mij, lieve God (m)
926 Als Gij niet zijt (m)
929 Zoals de regen onverwacht (m)
948 Als Gij er zijt, wees dan aanwezig (m)
976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (m)
1016

Biografische notitie

Studeerde orgel bij Albert de Klerk, compositie bij Jan Koetsier en koordirectie bij Jaap Spaanderman. Was van 1939 tot 1946 organist te Amstelveen, van 1946 tot 1961 eerst organist en later ook cantor van de Emmakerk in Amsterdam. Was van 1961 tot 1973 cantor en organist van de Nieuwezijds Kapel te Amsterdam. Toen deze kerk gesloten werd, zette hij zijn werk als cantor met deze cantorij voort in de Oude Kerk in Amsterdam. De cantorij kreeg toen de naam Sweelinckcantorij. Tot 1996 bleef hij als cantor aan deze kerk verbonden; in dat jaar werd hij opgevolgd door Christiaan Winter. Van 1977 tot 2002 was hij ook organist van deze kerk.

Willem Vogel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse kerkmuziek. Hij schreef tot hoge leeftijd een groot aantal kerkliedmelodieën – in dit Liedboek zijn er 91 van hem opgenomen – en daarnaast onder andere ordinariumcomposities, een viertal passionen en een volledige jaargang evangeliemotetten. Zijn composities kennen een hechte structuur en zijn in het algemeen gericht op amateurzangers. Ook schreef hij onder andere werken voor orgel en voor beiaard.

Zijn samenwerking met Sytze de Vries – van 1988 tot 2006 predikant van de Oude Kerk – heeft zijn composities een krachtige impuls gegeven, waarvan veel resultaten in dit Liedboek zijn opgenomen.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Vogel_(1920-2010)