Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Willem Vogel


geboren: 2 mei 1920 te Amsterdam
overleden: 7 oktober 2010 te Amsterdam

Bijdragen in het Liedboek

63b                   God, mijn God, naar U blijf ik zoeken (m)
80a                   God van de heerscharen, richt ons weer op (m)
96b                   Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied (m)
100b                 Juich voor de Eeuwige, aarde alom (m)
119a                 Uw woord omvat mijn leven (m)
122a                 Laten wij gaan naar het huis van de Heer (m)
124a                 Was Hij, de Heer, niet vóór ons geweest (m)
126b                 Bracht niet de Heer Sion terecht (m)
157c                 Met hart en ziel maak ik Hem groot (m)
158c                 Gezegend de Heer, gezegend Israëls God (m)
159c                 De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld (m)
160b                 Laat onder u de gezindheid zijn (m)
178                   Wie wil uit zijn hokje komen (m)
181                   Een heel klein zaadje waait weg op de wind (m)
188                   Bij de Jakobsbron (m)
199                   Koester de namen die wij hier gedenken (m)
229                   Gezegend zijt Gij, eeuwige God (m)
230                   Het eten staat op tafel klaar (m)
266                   Die ons schiep (m)
267                   Wees bij ons, wees ons een geleide (m)
280                   De vreugde voert ons naar dit huis (m)
291d                 Onze hulp in de naam van de Heer (m)
293                   Hoor mijn stem, Heer (m)
296                   Die de morgen ontbood (m)
299d                 Heer, ontferm u over ons - Ere zij God in den hoge (‘Vogelmis’) (m)
299e                 Heer, ontferm u (Ordinarium ‘U alle eer’) (m)
299f                  Heer, ontferm u – Tegen het donker (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (m)
301f                  Heer, ontferm u (m)
305                   Alle eer en alle glorie (m)
306                   Ere wie ere toekomt (m)
318                   Het woord brengt de waarheid teweeg (m)
333                   Kom, Geest van God (m)
339c                 U komt de lof toe (‘Vogelmis’) (m)
340c                 Ik geloof in God, de almachtige Vader (m)
357                   Heer, een nieuwgeboren kind (m)
361                   Er heeft een stem gesproken (m)
369b                 Onze Vader in de hemel (m)
402a                 Wij zegenen U, Vader (‘Vogelmis’) (m)
402b                 Wij danken U, Vader (m)
403d                 Gij louter licht (m)
404d                 Heilig, heilig, heilig (‘Vogelmis’) (m)
404e                 Heilig, heilig, heilig (Ordinarium ‘U alle eer’) (m)
404f                  Laten wij zingen met engelen (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (m)
407b                 Als wij dan eten van dit brood (Ordinarium ‘U alle eer’ + ‘Glorie de Eeuwige’) (m)
408d                 Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt (‘Vogelmis’) (m)
408e                 Lam van God (Ordinarium ‘U alle eer’) (m)
408f                  Christus, Gezalfde (Ordinarium ‘Glorie de Eeuwige’) (m)
422                   Laat de woorden die we hoorden (m)
424                   Verzadigd de honger (m)
430                   Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige (m)
446                   Zijt Gij waarop de wereld wacht (m)
500                   Uit uw verborgenheid (m)
501                   Als een ster in lichte luister (m)
502                   Wij zingen door de tranen heen (m)
508                   Klaarlichte nacht (m)
525                   Wij willen de bruiloftsgasten zijn (m)
546                   Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden (m)
554                   Welkom, welkom, koning Jezus (m)
591                   O Heer, wees met uw kerk (m)
594                   Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht (m)
600                   Licht, ontloken aan het donker (m)
603                   De vloed van vóór de tijd (m)
605                   De toekomst is al gaande (m)
611                   Wij zullen leven, God zij dank (m)
648                   Zing halleluja, hemel en aarde, zing (m)
662                   Heer, komt in deze tijd (m)
667                   Hij leeft (m)
688                   Heilige Geest, Gij zijt als de wind (m)
690                   Taal op de tong (m)
709                   Nooit lichter ving de lente aan (m)
713                   Wij moeten Gode zingen (m)
718                   God, die leven hebt gegeven (m)
720                   Alleen te leven om te zwoegen (m)
728                   De heiligen ons voorgegaan (m)
731                   Vergeet niet hoe wij heten (m)
733                   Vrienden die zijn overleden (m)
736                   Dat ons zorgen en werken (m)
741                   Een engel roept de oude man (m)
770                   De Here, de heerser der aarde (m)
780                   In de schoot van mijn moeder geweven (m)
792                   Kom, God, en schrijf uw eigen naam (m)
813                   Vreemden zijn wij (m)
831                   Gestuurd op wegen ongedacht (m)
841                   Wat zijn de goede vruchten (m)
850                   Geen taal bij machte U te meten (m)
852                   U komt mij, lieve God (m)
926                   Als Gij niet zijt (m)
929                   Zoals de regen onverwacht (m)
948                   Als Gij er zijt, wees dan aanwezig (m)
976                   Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (m)
1016                 Kom, laat ons opgaan naar de berg (m)

Biografische notitie

Studeerde orgel bij Albert de Klerk, compositie bij Jan Koetsier en koordirectie bij Jaap Spaanderman. Was van 1939 tot 1946 organist te Amstelveen, van 1946 tot 1961 eerst organist en later ook cantor van de Emmakerk in Amsterdam. Was van 1961 tot 1973 cantor en organist van de Nieuwezijds Kapel te Amsterdam. Toen deze kerk gesloten werd, zette hij zijn werk als cantor met deze cantorij voort in de Oude Kerk in Amsterdam. De cantorij kreeg toen de naam Sweelinckcantorij. Tot 1996 bleef hij als cantor aan deze kerk verbonden; in dat jaar werd hij opgevolgd door Christiaan Winter. Van 1977 tot 2002 was hij ook organist van deze kerk.

Willem Vogel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse kerkmuziek. Hij schreef tot hoge leeftijd een groot aantal kerkliedmelodieën – in dit Liedboek zijn er 91 van hem opgenomen – en daarnaast onder andere ordinariumcomposities, een viertal passionen en een volledige jaargang evangeliemotetten. Zijn composities kennen een hechte structuur en zijn in het algemeen gericht op amateurzangers. Ook schreef hij onder andere werken voor orgel en voor beiaard.

Zijn samenwerking met Sytze de Vries – van 1988 tot 2006 predikant van de Oude Kerk – heeft zijn composities een krachtige impuls gegeven, waarvan veel resultaten in dit Liedboek zijn opgenomen.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Vogel_(1920-2010)