Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Leonard Sanderman


geboren: 1991

Bijdragen in het Liedboek

467d                   In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen
514a                   Nu komt de Heer
514b                   Heel de aarde zal U aanbidden
514c                   God, wees ons genadig
535a                   Antwoord mij en keer u tot mij
535b                   Roept hij Mij, Ik antwoord
535d                   Mijn ogen zijn gericht op U
535f                    Doe mij recht, o God
564a                   Het kruis van de Heer is onze trots
614                     Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U
640a                   Halleluja! Verlang als pasgeboren kinderen
640c                   Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde
640e                   Halleluja! Verkondig het, juich, heel de aarde
640f                    Halleluja! Hoor mij, God, ik roep
668                     Halleluja! Adem van God vult heel de aarde
711a                   Zegen de Levende, jullie engelen
711b                   De Levende waakt over je gaan en je komen
711c                   Mijn ziel verlangt naar U
711d                   Blaas de trompetten