Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Piet Gerbrandy


foto Website UvA

geboren: 17 september 1958 te Den Haag

Bijdrage in het Liedboek

615 Christen, offer nu je loflied (v)

Leven en werk

Piet Gerbrandy studeerde klassieke talen en Indo-Europese taalwetenschap te Leiden. Hij was tot 2004 meer dan twintig jaar leraar klassieke talen in het voortgezet onderwijs te Groenlo en Winterswijk. Sinds 2006 doceert Gerbrandy Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is dichter en als poëziecriticus verbonden aan De Groene Amsterdammer. Pieter Sjoerd Gerbrandy is kleinzoon van de voormalige minister-president Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961).

Auteur: Pieter Endedijk

Externe link

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Gerbrandy
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/g/e/p.s.gerbrandy/p.s.gerbrandy.html
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=gerb003


Publicaties

selectie

Het feest van Saturnus. De literatuur van het heidense Rome. Amsterdam 2007.
Smijdige witheid. Een vertroosting (poëzie). Amsterdam 2011.
De gong en de rookberg. Intrigerende materie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink (proefschrift).  Groningen 2011.