Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Martin Sieveking


geboren: 1830
overleden: 14 mei 1883 te Amsterdam

Bijdrage in het Liedboek

637 O vlam van Pasen, steek ons aan (m)

Leven en werk

Er zijn weinig gegevens over Martin Sieveking bekend. Op 10 juli 1849 doet hij als kwekeling examen en vestigt zich daarna als schoolonderwijzer in Amsterdam. Hij trouwt op 18 februari 1865 met zangeres Johanna de Jong. Uit het huwelijk worden vier kinderen geboren. Het tweede kind, Martin Sieveking (1867-1950), werd internationaal beroemd als pianist en componist.

Zoon Martin meldt in een interview uit 1917 dat zijn vader een ‘thoroughly trained musician, a conductor and composer’ was (Harriette Brower, Piano mastery. Talks with master pianists and teachers. Second series. New York 1917, blz. 147).
Vader Sieveking was lange tijd dirigent van de Amsterdamse liedertafel Zanglust. Landelijke bekendheid kreeg hij door de uitgave van diverse liedbundeltjes en de vertaling en bewerking van een boekje over het zingen: Theoretisch en praktisch Handboekje voor het onderwijs in de Zangkunst. Bevattende: grondregels, oefeningen, liederen en koralen. Naar den derden hoogduitschen druk van Benedict Widmann; voor Nederlanders bewerkt (Amsterdam 1861).

Voor zijn liedbundels is van belang dat hij in Amsterdam in contact gekomen moet zijn met dominee Carel Steven Adama van Scheltema (1815-1897), die sinds 1849 in de hoofdstad werkte. Adama van Scheltema heeft een enorm aantal liederen en liedbundels geproduceerd. Zijn meest bekend lied is ‘t Scheepke onder Jezus' hoede’. Sieveking nam een flink aantal van zijn liedteksten op in zijn bundels. Hetzelfde geldt voor de bekende evangelist en kinderboekschrijver Eduard Gerdes (1821-1898), die tot 1858 voorzitter was van de Vereeniging tot Heil des Volks te Amsterdam, en bekend is van de liederen ‘Er ruischt langs de wolken’ en ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’.

Op 1 mei 1876 wordt Sieveking toegelaten als lid van de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging.

Auteur: Jan Smelik