Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jan van Biezen


foto uit 2011

geboren: 22 april 1927 te Wassenaar
overleden: 24 juli 2021

Bijdrage in het Liedboek

760 Gij zijt de zin van wat wij zijn (m)

Leven en werk

Jan van Biezen studeerde wiskunde in Leiden en was van 1954 tot 1974 docent aan het Rijnlands Lyceum te Wassenaar. Hij studeerde orgel bij Adriaan Engels en koordirectie bij Adriaan C. Schuurman. Gedurende meer dan veertig jaar was hij als kerkmusicus werkzaam in de Hervormde Gemeente te Wassenaar.

In 1968 promoveerde hij in Utrecht op een muziekhistorisch onderwerp en vanaf 1970 was hij als universitair hoofddocent muziekwetenschap werkzaam in Leiden en in Utrecht. Daarbij ging zijn aandacht in het bijzonder uit naar de oude muziek tot en met Bach, stemmingen bij toetsinstrumenten en de geschiedenis van het Nederlandse orgel. Hij was betrokken bij de restauratie van een aantal historische orgels.

De visie van Van Biezen op de kerkmuziek werd beïnvloed door de muziektheorie van Ina Lohr (1903-1983) over de kerktoonsoorten en het mensuraal ritme. Van 1956 tot 1973 was hij voorzitter van de muziekcommissie ter voorbereiding van het Liedboek voor de kerken (1973). Hij heeft zich intensief beziggehouden met de muzieknotatie in deze bundel, die recht moest doen aan de uiteenlopende ritmische structuren van melodieën vanaf de Middeleeuwen tot heden. De notatie die Van Biezen ontwikkelde, heeft in Nederland veel bijgedragen aan een goed begrip voor de diversiteit van historische melodieën. Ook de tempi waarin de verscheidene melodietypen gezongen moeten worden, hadden zijn bijzondere aandacht. De belangrijkste artikelen waarin hij zijn inzichten vastlegde, verzamelde hij in 2013 in zijn boek Rhythm, Metre and Tempo in Early Music.

Samen met Adriaan Engels verzorgde hij bij het Liedboek voor de kerken de koor- en orgeluitgave. Daarbij werd ernaar gestreefd om bij elk lied een zetting van de melodiecomponist of een tijdgenoot op te nemen.

Auteur: Pieter Endedijk

Externe link

www.refdag.nl/muziek/musicoloog_dr_jan_van_biezen_wil_terug_naar_de_oorsprong_1_733814


Publicaties

The Middle Byzantine Kanon-notation of Manuscript H (diss.). Bilthoven 1968.
(ed.) Anthoni van Noordt, Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen (1659). Amsterdam 1976.
(ed.) Two chansonniers from the Low Countries, French and Dutch polyphonic songs from the Leiden and Utrecht fragments (early 15th century) (i.s.m. J.P. Gumbert). Amsterdam 1985.
(ed.) Jan Pieterszoon Sweelinck, Livre quatriesme et conclusional des pseaumes de David (i.s.m. R.H. Tollefsen). Amsterdam 1988.
Het Nederlandse orgel in de renaissance en barok, in het bijzonder de school van Jan van Covelens. Amsterdam 1995 (2 delen).
Rhythm, Metre and Tempo in Early Music. Diemen 2013.


Website

www.janvanbiezen.nl