Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Andries Govaart


geboren: 20 mei 1954 te Breda

Bijdragen in het Liedboek

189 Daar gaat Saulus hoog te paard (t)
205 Daar kraait een haan, een goed bericht (v)
216 Dit is een morgen als ooit de eerste (v)
236 O Schepper God, die alles grondt (v)
251 Blijf bij ons, reisgenoot (v)
257 Nu het avond is (v)
262 Deze dag, het werk gedaan (v)
299g Kyrie eleison - Gij in uw licht, vrede op aarde (t)
303 Zonne en maan (v)
307 Glorie aan God in den hoge (t)
339d Alleluia. Uw woord, vaste grond onder de voeten (t)
343 Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt (v)
368b Dauw hemel, wolken regen heil (t)
368h Vervul ons met uw Geest (t)
401 De Eeuwige leeft en waakt over ons (t)
404g Heilig, heilig, heilig (t)
407c De Leidsman ten leven is ondergegaan (t)
408g Die zich breken laat (t)
426 God zal je hoeden (v)
429a De Levende richt ons op (t)
443 De engel Gabriël komt aangesneld (v)
465 Hopen en uitzien naar het licht (v)
471 In dulci jubilo (t)
567 Hij onthaalde ons aan tafel (v)
572 De koningsvaandels trekken uit (v)
595 Juich, hemelen, één koor van engelen (t)
613 Christus is opgestaan (v)
673 Heilige liefdeskracht (v)
676 De wind, wij zien hem niet (v)
702 Geschenk uit de hemel, wolken en vuur (t)
729 Zij gaan op naar de stad van de vrede (v)
740 Maria heeft ontvangen (t)
741 Een engel roept de oude man (t)
745 Uit de schemer van de tijden (t)
817 O, Christus, bron van lentebloei (v)
818 Niet is het laatste woord gesproken (t)
819 Vrede voor dit huis (t)
820 Als op het einde van de weg (t)
843 Wat te kiezen, leven, dood (t)
849 Zoek de wegen van de wijsheid (v)
857 Jij zoekt mij: mens waar ben je (v)
860 Gij die ons hebt geschapen (t)
873 Zingen wij God onze lof (v)
876 Heel ons leven, de gave van God (v)
877 Ja, ik ben het beeld van onze maker (v)
882 Allerhoogste God, heilig en glorierijk (v)
927 Ik vergeet nooit de mens die ik maakte (v)
932 Rust nu mijn ziel (v)
945 Ja, het liefst zou ook ik (v)
953 Moge God je zegenen in je laatste dagen (t)
956 We kunnen niet meer verder voor je zorgen (v)
982 In de bloembol is de krokus (v)
998 Jij hebt je vrienden toen bijeengeroepen (v)
1000 Wij zagen hoe het spoor van God (v)
1004 Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen (t)
1014 Geef vrede door van hand tot hand (v)
p 579 Zegen ons met uw stilte (t)
p 589 Hier is je bed, het wacht op je slaap (t)
p 1335 Dat je de weg mag gaan die je goed doet (t)
p 1406 Mijn Heer en mijn God (v)

Bijdragen in Psalmen anders

20a God zij nabij, als de tijd van crisis komt (t)
50a Laat de dank die je brengt (t)
66b Jubel aarde, prijs God luid (t)

Biografische notitie

Studeerde theologie te Nijmegen. Was van 1980 tot 1990 pastor te Arnhem en van 1990 tot 2008 dienstverlener liturgie in het bisdom Utrecht. Heeft nu een eigen bureau voor toerusting op het gebied van voor liturgie, bezinning en begeleiding. Schrijft gebeden, liederen en overwegingen voor kerkelijke gebruik. Zijn verzamelde liederen zijn verschenen in De weg die je goeddoet (Middelburg 2022).


Publicaties

Klik hier voor een overzicht van de publicaties van Andries Govaart

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen, gebeden en gedichten

12a Onkreukbare woorden, waar ben je (t)
275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (t)
305 Alle eer en alle glorie (t)
306 Ere wie ere toekomt (t)
455 Het zal geschieden in de laatste dagen (t)
500 Uit uw verborgenheid (t)
548 Het heeft de Heilige behaagd (t)
590 Nu valt de nacht (t)
647 Voor mensen die naamloos (t)
672 Kom laat ons deze dag (t)
697 Kom Schepper, Geest (t)
773 Van grond en vuur zult Gij ons maken (t)
811 Zoals een moeder zorgt (t)
812 Op mijn levenslange reizen (t)
896 Wie heeft zijn geld verloren (t)
950 Doe mij binnengaan (t)
974 Maak ons uw liefde, God (t)
1001 De wijze woorden en het groot vertoon (t)
p 1143 Hierheen, Adem, steek mij aan (t)
p 1291 Tussen boven en beneden (t)
p 1292 Knipoog (t)
p 1293 Bellenblaas (t)
p 1295 Het is maar dat u ’t weet (t)
p 1295 Afscheid (t)
p 1490 Oma’s bril (t)
p 1490 Verhuizen in de nacht (t)


Website

https://anderszins.eu