Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Andries Govaart


geboren: 20 mei 1954 te Breda

Bijdragen in het Liedboek

189                   Daar gaat Saulus hoog te paard (t)
205                   Daar kraait een haan, een goed bericht (v)
216                   Dit is een morgen als ooit de eerste (v)
236                   O Schepper God, die alles grondt (v)
251                   Blijf bij ons, reisgenoot (v)
257                   Nu het avond is (v)
262                   Deze dag, het werk gedaan (v)
299g                 Kyrie eleison - Gij in uw licht, vrede op aarde (t)
303                   Zonne en maan (v)
307                   Glorie aan God in den hoge (t)
339d                 Alleluia. Uw woord, vaste grond onder de voeten (t)
343                   Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt (v)
368b                 Dauw hemel, wolken regen heil (t)
368h                 Vervul ons met uw Geest (t)
401                   De Eeuwige leeft en waakt over ons (t)
404g                 Heilig, heilig, heilig (t)
407c                 De Leidsman ten leven is ondergegaan (t)
408g                 Die zich breken laat (t)
426                   God zal je hoeden (v)
429a                 De Levende richt ons op (t)
443                   De engel Gabriël komt aangesneld (v)
465                   Hopen en uitzien naar het licht (v)
471                   In dulci jubilo (t)
567                   Hij onthaalde ons aan tafel (v)
572                   De koningsvaandels trekken uit (v)
595                   Juich, hemelen, één koor van engelen (t)
613                   Christus is opgestaan (v)
673                   Heilige liefdeskracht (v)
676                   De wind, wij zien hem niet (v)
702                   Geschenk uit de hemel, wolken en vuur (t)
729                   Zij gaan op naar de stad van de vrede (v)
740                   Maria heeft ontvangen (t)
741                   Een engel roept de oude man (t)
745                   Uit de schemer van de tijden (t)
817                   O, Christus, bron van lentebloei (v)
818                   Niet is het laatste woord gesproken (t)
819                   Vrede voor dit huis (t)
820                   Als op het einde van de weg (t)
843                   Wat te kiezen, leven, dood (t)
849                   Zoek de wegen van de wijsheid (v)
857                   Jij zoekt mij: mens waar ben je (v)
860                   Gij die ons hebt geschapen (t)
873                   Zingen wij God onze lof (v)
876                   Heel ons leven, de gave van God (v)
877                   Ja, ik ben het beeld van onze maker (v)
882                   Allerhoogste God, heilig en glorierijk (v)
927                   Ik vergeet nooit de mens die ik maakte (v)
932                   Rust nu mijn ziel (v)
945                   Ja, het liefst zou ook ik (v)
953                   Moge God je zegenen in je laatste dagen (t)
956                   We kunnen niet meer verder voor je zorgen (v)
982                   In de bloembol is de krokus (v)
998                   Jij hebt je vrienden toen bijeengeroepen (v)
1000                 Wij zagen hoe het spoor van God (v)
1004                 Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen (t)
1014                 Geef vrede door van hand tot hand (v)
p 579                Zegen ons met uw stilte (t)
p 589                Hier is je bed, het wacht op je slaap (t)
p 1335              Dat je de weg mag gaan die je goed doet (t)
p 1406              Mijn Heer en mijn God (v)

Biografische notitie

Studeerde theologie te Nijmegen. Was van 1980 tot 1990 pastor te Arnhem en van 1990 tot 2008 dienstverlener liturgie in het bisdom Utrecht. Heeft nu een eigen bureau voor toerusting op het gebied van voor liturgie, bezinning en begeleiding. Schrijft gebeden, liederen en overwegingen voor kerkelijke gebruik.

Externe link

https://anderszins.eu