Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf


geboren: 26 mei 1700 te Dresden
overleden: 9 mei 1760 te Herrnhut (Oberlausitz)

Bijdrage in het Liedboek

835 Jezus, ga ons voor (t)

Biografische notitie

Volledige naam: Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und von Pottendorf. Afkomstig uit een adellijk geslacht. Studeerde van 1710 tot 1716 in het Pädagodium van August Hermann Francke (1663-1727) te Halle, een van de hoofdvertegenwoordigers van het piëtisme. Studeerde vervolgens rechten te Wittenberg. Vervulde daarna van 1721 tot 1732 in Dresden de functie van jurist aan het hof van Friedrich August I. von Sachsen, maar hield zich hoofdzakelijk met kerkelijke zaken bezig. Vestiging op een van zijn landgoederen van een kolonie van de Böhmische Brüder in 1722 was beslissend voor zijn leven. Door zijn betrokkenheid ontstond in 1727 in Herrnhut de Erneuerten Bruderunität (nu genoemd: Herrnhuter Brüdergemeine). In 1732 nam de Saksische overheid maatregelen tegen hem, waardoor hij voor zendingsactiviteiten naar het buitenland ging, waar hij gemeenten vestigde. Zo bestaat sinds 1746 de Evangelische Broedergemeente te Zeist.
Zijn theologie is luthers met een christocentrische toepassing. Schreef een groot aantal liederen, waarvan er buiten de Broedergemeenten nog maar een enkele wordt gezongen. In het Evangelisches Gesangbuch (1993) zijn vijf liederen van hem opgenomen.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Zinzendorf