Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jan Valkestijn


bron: nsgv.nl

geboren: 7 september 1928 te Amsterdam
overleden: 16 juni 2017 te Heemstede

Bijdragen in het Liedboek

23g Mijn herder is de Heer (m)
113b De naam des Heren zij geprezen (m)
145b Dichtbij is God voor wie Hem roepen (m)
202 Blijf bij ons, want het is avond (m)
339g Woorden van leven, een weg om te gaan (m)
367c Ontferm u God, ontferm u over ons (m)
367f Heer, verhoor mijn gebed (m)
368h Vervul ons met uw Geest (m)
372 De Heer heeft zijn volk gevoed (m)
658 Gods adem waait zijn woorden uit de hoge (m)

Leven en werk

Jan Valkestijn werd in 1956 tot priester gewijd. Van 1945 tot 1956 was hij organist en koorleider op de twee priesterseminaries van het bisdom Haarlem. Van 1957 tot 1992 doceerde hij rooms-katholieke en protestantse kerkmuziek aan het Amsterdams Conservatorium. Daar voltooide hij in 1963 de studie muziektheorie. In dat jaar werd hij benoemd tot rector cantus van de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem en tot directeur van de daaraan verbonden muziekinstituut en koorschool. Deze functies vervulde hij tot 1989. Hij introduceerde daar de Engelse koorklank en de meerstemmige psalmzang volgens anglicaans model (zogenaamde chant). Valkestijn schreef liturgische composities en wetenschappelijk werk op het gebied van de kerkmuziek.

Auteur: Pieter Endedijk

Externe links

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Valkestijn
https://www.trouw.nl/home/nood-kraakt-de-unieke-klankkleur-van-bavo-s-knapenkoor~a54ea079/


Publicaties

Geschiedenis van de jongenszang tot aan de reformatie. Brugge 1989.
Vormen en stijlen in het Gregoriaans. Utrecht 1996.
Het Gregoriaans als bron van de Europese muziek. Heerhugowaard 2005.