Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Ignace de Sutter


geboren: 5 juli 1911 te Gent
overleden: 10 augustus 1988 te Belsele (bij Sint Niklaas, België)

Bijdragen in het Liedboek

85a Nu mag uw land onder uw glimlach liggen (m)
96a Zing een nieuw lied, alle landen (m)
157b Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade (m)
163a Zeshonderd jaar is Noach oud (m)
203 De Heer schenke ons zijn zegen (m)
238 Vriendelijk licht van de heilige glorie (m)
299b Heer, ontferm u - Ere zij God in den hoge (m)
301c Kyrie eleison (m)
319 Alles wat er staat geschreven (m)
339b U komt de lof toe (m)
404b Heilig, heilig, heilig
408b Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt (m)
411 U, God, loven wij (m)
547 Met de boom des levens (m)
564b Wij roemen in ’t kruis van de Heer Jezus Christus (m)
732 Voor de toegewijden (m)

Biografische notitie

Studeerde aan de hogeschool voor muziek te Kortrijk en theologie aan het priesterseminarie te Gent. Als musicus, theoloog en muziekpedagoog liggen in zijn studie en werkzaamheden de accenten op muziekhistorische en didactische aspecten van het kerklied. In 1937 tot priester gewijd. Vanaf 1937 docent muziek aan de pedagogische hogeschool te Sint Niklaas, van 1968 tot 1977 docent gregoriaans en hymnologie aan het Lemmensinstituut te Leuven. Tevens vanaf 1965 muziekinspecteur van het bisdom Gent. Raakte naar aanleiding van het in 1961 in Utrecht gehouden congres ‘Woord en Toon’ bevriend met onder anderen Willem Barnard. Introduceerde nieuwe Nederlandse liederen in Vlaanderen. Schreef diverse muziekpedagogische werken en werkte meer dan 25 jaar mee aan de schoolradio te Brussel. Had een belangrijk aandeel in de samenstelling van de Vlaamse zangbundel Zingt Jubilate (1978).