Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

William Livingstone Wallace


geboren: 1933 in Christchurch (Nieuw Zeeland)

Bijdrage in het Liedboek

992                  Wat vraagt de Heer nog meer van ons (t)

Leven en werk

William (Bill) Livingstone Wallace was actief in de christelijke studentenbeweging en deed werk- en levenservaring op in het arbeidersmilieu. In 1961 werd hij methodistisch predikant en als zodanig werkte hij vooral in armere stedelijke buurten tot aan zijn emeritaat in 1995. Hij was enige tijd voorzitter van de werkgroep Contemporary Hymns in Nieuw-Zeeland en selecteerde de liederen voor het nationale televisie programma Praise Be.

Wallace’ eigen liederen, geschreven voor dienstenorganisaties en lokale gemeenschappen, circuleerden aanvankelijk in kerkelijke nieuwsbladen en tijdschriften. Daarna verscheen een aantal bundels met zijn liederen, waaronder Something to Sing about: Hymns and Reflections in search of a Contemporary Spirituality (1981), Singing the Circle (1990) en The Mystery Telling: Hymns and Songs for the New Millennium (2001, deel 2 in 2008). Voor veel teksten schreef hij zelf ook een melodie, andere voorzag hij van een klassieke of volksliedmelodie. Enkele van zijn liederen verschenen ook in verzamelbundels en kerkelijke liedboeken in en buiten Nieuw-Zeeland.

Zijn liederen hebben een sterk mystiek en profetisch karakter. Ze behandelen de verschillende momenten van het liturgisch jaar, de oecumene, ecologische en sociale vraagstukken, maar eveneens het mysterie van God, de heiligheid en eenheid van de schepping en de hoop op een interreligieuze gemeenschap van vrede.

Auteur: Cees-Willem van Vliet

Externe link

http://www.methodist.org.nz/faith_and_order/hymns/the_mystery_telling/about_the_author