Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Michael Weisse


geboren: vermoedelijk in 1488, Neiße (nu: Nysa, Polen)
overleden: maart 1534 in Landskron (nu: Lanškroun, Tsjechië)

Bijdragen in het Liedboek

206 De zon gaat op in gouden schijn (t)
619 Lof zij God in de hoogste troon (t)

Leven en werk

Na zijn studie aan de Universiteit van Krakau, die hij in 1504 begon, werd Michael Weisse monnik in een klooster te Breslau. In 1518 verliet hij dat klooster om zich aan te sluiten bij de Boheemse Broederschap (‘Unitas Fratrum’). Vier jaar later kreeg hij een leidinggevende functie bij de Duitstalige broedergemeente in Landskron. In de eerste twee jaren dat hij deze functie had, reisde hij als afgevaardigde van de Broederschap verschillende keren naar Wittenberg om kennis te maken met Martin Luther en diens opvattingen. In 1531 werd Weisse tot priester gewijd van de Unitas Fratrum, en kreeg hij de pastorale zorg over de Duitstalige gemeente te Landskron.

Hoewel Weisse ook diverse theologische geschriften op zijn naam heeft staan, is hij vooral bekend gebleven door zijn activiteiten op het gebied van het kerklied. In het jaar dat hij tot priester van de Unitas Fratrum gewijd werd, verscheen te Jungbunzlau zijn liedbundel Ein New Gesengbuchlen. Voorbeeld voor dit gezangboek was, zo meldde Weisse in de Vorrede, het Tsjechische gezangboek van de Broederschap dat in 1501 was verschenen. Tegenwoordig wordt aangenomen dat Weisse op zo’n twintig liederen na alle 157 liederen uit de Duitstalige bundel dichtte of bewerkte. Door de contacten tussen de Broederschap en de lutheranen raakten diverse liederen van Weisse buiten de Unitas Fratrum bekend.  Martin Luther noemt Weisse in zijn befaamde Vorrede op het liedboek van Valentin Babst uit 1545 ein guter Poet, waarbij hij wel even toevoegde dat deze Boheemse broeder er een verkeerde avondmaalsopvatting op na hield.

Michael Weisse kwam in maart 1534 om het leven als gevolg van – zo meldt tenminste het dodenregister van de Broederschap – het eten van vergiftigd wolfsvlees.

Auteur: Jan Smelik