Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Ida Gerhardt


geboren: 11 mei 1905 te Gorinchem
overleden: 15 augustus 1997 te Warnsveld

Bijdragen in het Liedboek

13b Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen (t)
16a Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven (t)
23e De Heer is mijn herder (t)
27b De Heer is mijn licht en mijn heil (t)
40a Hier ben ik, God (t)
51a God, herschep mijn hart (t)
63b God, mijn God, naar U blijf ik zoeken (t)
85b Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen (t)
89a Wat de Heer genadig verleende (t)
98d Alle einden der aarde aanschouwen het heil (t)
100a Juich voor de Heer, aarde alom (t)
104a Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan (t)
113a Van de opgang der zon tot haar dalen (t)
130b De Heer is steeds barmhartig (t)
150b Alles wat adem heeft, love de Heer
p 530 Zondagmorgen (t)
p 573 Tot de slaap (t)
p 758 De disgenoten (t)
p 1197 Onder vreemden (t)
p 1297 Gestreden heb ik levenslang met U (t)

Biografische notitie

Belangrijke dichteres van de twintigste eeuw. Was jarenlang lerares klassieke talen. Enkele bekende bundels van haar zijn Het Veerhuis (1945), Het levend monogram (1955) en De Hovenier (1961). In 1972 verscheen, in samenwerking met Marie van der Zeyde (1906-1990), een vertaling van de psalmen. Deze vertaling werd vooral bekend door de toonzetting door leden van de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie, waarin Benedictijnen en Cisterciënzers samenwerken. Deze psalmen met muziek werden gepubliceerd in Het Boek der Psalmen (Boxtel 1975) en worden veelvuldig gebruikt in de getijden van Nederlandse en Vlaamse kloosters. Ook is een groot aantal van deze psalmen gecomponeerd als beurtzang en onder andere opgenomen in Gezangen voor Liturgie (1983/1996) en zo veel gebruikt in rooms-katholieke vieringen. Vijftien van deze psalmen hebben een plaats gekregen in het Liedboek.

Externe links

http://www.idagerhardt.nl
http://www.idagerhardtgenootschap.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_Gerhardt