Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Marie van der Zeyde


geboren: 1906
overleden: 1990

Bijdragen in het Liedboek

13b                   Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen (t)
16a                   Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven (t)
23e                   De Heer is mijn herder (t)
27b                   De Heer is mijn licht en mijn heil (t)
40a                   Hier ben ik, God. U wil te doen is mijn vreugde (t)
51a                   God, herschep mijn hart (t)
63b                   God, mijn God, naar U blijf ik zoeken (t)
85b                   Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen (t)
89a                   Wat de Heer genadig verleende (t)
98d                   Alle einden der aarde aanschouwen het heil (t)
100a                 Juich voor de Heer, aarde alom (t)
104a                 Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan (t)
113a                 Van de opgang der zon tot haar dalen (t)
130b                 De Heer is steeds barmhartig (t)
150b                 Alles wat adem heeft, love de Heer (t)