Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Peter Jones


geboren: 29 juni 1951
overleden: 10 april 2016

Bijdrage in het Liedboek

157e                  De Barmhartige ziet naar mij om (m)

Leven en werk

Peter Jones was muziekleraar aan het Cotton College in Midlands. Hij sloot zich in 1969 aan bij een groep van zeven rooms-katholieke componisten die verbonden was aan het het St. Thomas More Center for Pastoral Liturgy, onderdeel van de Roman Catholic Diocese of Westminster in Londen. De groep componisten streefde naar nieuwe, eigentijdse kerkmuzikale vormen waarin het Engels gehanteerd werd en waarin het volk kon participeren.
In 1991 werd Peter Jones, na een studie aan het Beda College te Rome, tot priester gewijd in het aartsbisdom van Birmingham. Hij werd in 2013 pastor aan de Holy Redeemer, Pershore.
Als componist wist Peter Jones in 1982 zijn naam te vestigen met zijn Coventry Gloria (in de volksmond ‘Jones Gloria’ genoemd). Hij schreef dit werk op verzoek voor de mis op Coventry Airport, die op Pinksteren 1982 plaatsvond en waarin paus Johannes Paulus II voorging. De bekendheid van dit werk blijkt wel uit het feit dat het de bijnaam ‘Jones Gloria’ kreeg. Zijn Magnificat (Liedboek 157e) uit 1989 behoort eveneens tot zijn bekendste composities.

Auteur: Jan Smelik