Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Louis de Bourbon


geboren: 27 december 1908 te Renkum
overleden: 8 januari 1975 te Arnhem

Bijdrage in het Liedboek

p 1263 Zij stegen kreunend uit hun natte graven (t)

Leven en werk

De Bourbon werd geboren in 1908, studeerde rechten in Nijmegen en verkeerde al vroeg in de kringen van katholieke schrijvers als Van Duinkerken, Coolen en Engelman. Hij was betrokken bij de rooms-katholieke literaire bladen Het Venster en De Gemeenschap gedurende het interbellum. Ook werd hij burgemeester, met als laatste standplaats Oss; deze functie gaf hij op in 1941, en hij werd actief in het verzet. Over De Bourbons rol in Oss is een musical gemaakt door John van Boekel en Jeroen Sleijfer. Vanwege zijn inspanningen voor Joodse vervolgden kreeg hij een onderscheiding van het Yad Vashem instituut. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, besloot hij niet langer KVP-burgemeester te kunnen zijn, onder meer omdat hij de rooms-katholieke kerk niet meer wilde bezoeken. Hij wijdde zich geheel – ook noodgedwongen dus – aan het schijven van proza en poëzie, en hij werkte voor tijdschriften en kranten (De Gelderlander). De Bourbon stierf in 1975.

In het Engels zou deze dichter a minor poet, misschien zelfs wel a minor minor poet heten. Zijn werk komt niet voor in de grote bloemlezingen van Gerrit Komrij, en het wordt nu alleen in antiquariaten gevonden. Het feit dat hij zich zag als de achterkleinzoon van de zoon van koning Lodewijk XVII – ten onrechte, zoals na zijn dood is gebleken – heeft zeker invloed op zijn leven en werk gehad. Een aan de romantiek verwante nostalgie, een teleurstelling in het leven, een gevoel van verlies – ze spelen een duidelijke rol in zijn werk. In zijn gedicht ‘Zelfportret I’ komen de regels voor:

Een Prins van Frankrijk en het zoet Navarre,
heeft blauwe ogen, donker-blonde haren,
maar geen paleizen meer en geen vazallen,
want heersen doen in deze eeuw barbaren.

Auteur: Ite Wierenga

Literatuur

Margreet Janssen-Reinen, Louis de Bourbon, dichter van het eeuwig verlangen. Molenhoek 1998.

Externe links

https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Bourbon_(dichter)
http://www.schrijversinfo.nl/bourbondelouis.html