Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

C.O. Jellema


Foto: Uitgeverij Kleine Uil

geboren: 9 september 1936 te Groningen
overleden: 19 maart 2003 te Leens

Bijdrage in het Liedboek

p 1296 Mei (t)

Leven en werk

Cor Jellema studeerde theologie en germanistiek, en was universitair docent aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Vanwege zijn bezonnen en bezonken optreden en voorkomen werd hij wel schertsend, soms wat ironisch, ‘de dichter’ genoemd op het Germanistisch Instituut. Zijn vroegste werk laat nog invloeden van Gerrit Achterberg (1905-1962) zien, maar dan komt een periode waarin hij sterker klassieke dichtvormen eerbiedigt, en het sonnet omarmt. De verbondenheid met het landschap, met beeld, met sprekende, anekdotische ervaring ‘verinnerlijkt’ hij. Het gedicht houdt herinnering levend, en maakt verlangen naar gedeelde ervaring en eenheid voelbaar en denkbaar. Eenheid is een sleutelbegrip in Jellema’s oeuvre, versterkt door zijn lectuur van, en vertalen van het werk van de mysticus Eckhart (1260-1328). Wat hij wil is ‘uitdrukken hoe alles in laatste instantie een eenheid is’, en ‘zoeken naar manieren om die eenheid in het hier en nu te ervaren, bij momenten’.

Maart 2003: in een plechtige cortège is zijn lichaam op een wagen, getrokken door in het zwart geklede paarden, naar de wierde van Saaksum gevoerd. In het kerkje klinkt het gedicht ‘Drijfjacht’ en is er voorbede voor de daarin genoemde haas. Jellema is in de Groningse aarde gelegd.

Auteur: Ite Wierenga


Publicaties

Selectie

Gedichten, oden en sonnetten. Amsterdam 1992.
Verzameld werk – gedichten. Amsterdam 2005.
Verzameld werk – essays. Amsterdam 2005.


Website

https://nl.wikipedia.org/wiki/C.O._Jellema