Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Erik van den Borne


geboren: 18 juni 1938 te Gemert
overleden: 28 juli 2020 te Santpoort-Noord

Bijdrage in het Liedboek

p 523                  Goed is de hand die mij leidt (t)

Leven en werk

Na zijn gymnasiumopleiding trad Erik van den Borne in in de Orde der Franciscanen Minderbroeders. Hij studeerde theologie en filosofie en ontving zijn priesterwijding in 1965. Van 1966 tot 1968 was hij werkzaam in het parochiepastoraat in Gorinchem en werd daarna tot 1980 districtscatecheet voor de basisscholen in het dekenaat Delft. Van 1980 tot 1988 was hij verantwoordelijk voor de aanname en begeleiding van kandidaten voor toetreding tot de fanciscaner orde. In 1990 trad hij uit deze orde en was tot 2003 geestelijk verzorger in de psychiatrische ziekenhuizen Santpoort en Endegeest.
Naast zijn inzet voor het pastoraat hadden liturgie en exegese zijn bijzonder belangstelling. Op deze terreinen voelde hij zich thuis. Van 1999 tot 2016 was hij lid van de redactie van de liturgische uitgeverij ‘Midden onder U…’, vanaf 2013 voortgezet onder de naam ‘In Uw Midden’.

Auteur: Pieter Endedijk (met dank aan Gab Lansbergen en Ko Joosse