Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Willem Johan van der Molen


foto uit 1976

geboren: 9 december 1923 te Broek op Langendijk
overleden: maart 2002 te Orvelte

Bijdragen in het Liedboek

11 Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen (t)
12 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken (t)
29 Gij die hoog verheven zijt (t)
34 Ik loof de Heer altijd (t)
36 De zonde die de zondaars vleit (t)
42 Evenals een moede hinde (t)
52 Waarom toch het kwaad zo te prijzen (t)
58 Gij hoge raad, bijeengekomen (t)
70 Haast u om mij te redden, God (t)
85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer (t)
88 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt (t)
90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen (t)
93 De Heer is koning, Hij regeert altijd (t)
95 Steek nu voor God de loftrompet (t)
115 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd (t)
134 Gij dienaars aan de Heer gewijd (t)
135 Halleluja! loof de Heer (t)
140 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven (t)
247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (v)
621 Heerlijk verschenen is de dag (v)
797 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig (v)

Biografische notitie

Heeft enige jaren aan de psalmberijming van 1968 meegewerkt. Vertaalde daarnaast enkele liederen, maar onttrok zich daar verder aan. Was de meest existentialistische van de zogenaamde ‘mythologische dichters’, die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw naast de experimenten van ‘De Vijftigers’ bepalend waren voor de poëzie in Nederland. Na een periode waarin hij geen poëzie schreef, richtte hij zich in de jaren tachtig van de twintigste eeuw op de haiku en liet verschillende bundels met deze dichtvorm het licht zien.

Externe link

http://www.dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork001schr01_01_0781.php