Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

IWVL


Bijdragen in het Liedboek

16a                  Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven (m)
23e                  De Heer is mijn herder (m)
27b                  De Heer is mijn licht en mijn heil (m)
40a                  Hier ben ik, God. U wil te doen is mijn vreugde (m)
51a                  God, herschep mijn hart (m)
85b                  Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen (m)
100a                Juich voor de Heer, aarde alom (m)
113a                Van de opgang der zon tot haar dalen (m)
117b                Halleluja. Volkeren, loof de Heer (t+m)
117c                Alle volken, huldig de Heer (t+m)
193                  God, kom mij te hulp (m)
194                  Onze hulp is in de naam van de Heer (m)
294                  Wees hier aanwezig, God van de machten (m)
338a                Halleluja (m)
338m               Hallelluja. Kom, o Geest, vervul ons hart met licht (t)
339e                Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God (t+m)
372                  De Heer heeft zijn volk gevoed (t)
920                  Gij hebt, o God, dit broze (m)

De Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (IWVL) werd opgericht in 1967 als samenwerkingsverband tussen monniken en monialen van Nederlandse en Vlaamse benedictijner- en cisterciënzerabdijen en -kloosters met als doel teksten en muziek voor liturgisch gebruik te vervaardigen en uit te geven. Belangrijke inbreng bij de totstandkoming hadden de benedictijn Frans Berkelmans (* 1930) van de Abdij van Egmond en de trappist Willibrord van Rijnsoever (1928-2000) van de Abdij Maria Toevlucht, Zundert. Voorzien werd in aparte uitgaven van psalmantifonen, hymnen, beurtzangen, antifonen en psalmantifonen ten dienste van de liturgie, vooral van het getijdengebed. Als psalmvertaling van de verzen werd gekozen voor die van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde (De Psalmen, Boxtel 1972). Ook kwamen bundels met hallelujaverzen en korte beurtzangen tot stand, en is er het boek Bijbelse Kantieken (’s-Hertogenbosch-Leuven 2003). De verschillende uitgaven verschenen onder de verzamelnaam Abdijboek.

Auteur: Anton Vernooij

Literatuur

Louis van Tongeren e.a. (red.), Godlof! Kloosterliturgie in beweging. 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie. Kampen 2007.