Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Anje de Heer


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

154b Heel de schepping, prijs de Heer (t)
162 In het begin lag de aarde verloren (t+m)
166b Jozef zoekt zijn grote broers (t+m)
169 De koning van Egypteland (t+m)
171 David werd gekozen (t+m)
177 Daar komt een man uit Anatot (t+m)
184 De herder heeft zich niet vergist (t+m)
186 Er is geen plaats (t+m)
258 De dag gaat nu bij ons vandaan (t+m)
274 Wij komen hier ter ere van uw naam (t+m)
353 Nu heeft het oude leven afgedaan (t+m)
454 De mensen die gaan in het duister (t+m)
520 De wijzen, de wijzen (t+m)
534 Hij die de blinden weer liet zien (t)
539 Jezus, diep in de woestijn (t+m)
552 Dit is een dag van zingen (t)
606 Met Mozes zijn wij meegegaan (t+m)
631 Tussen waken, tussen dromen (t+m)
666 De Heer is opgetogen (t+m)
673 Heilige liefdeskracht (t+m)
683 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest (t+m)
706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest (t+m)
716 Zaaien, maaien, oogsten (t+m)
777 Hem komt alle eer toe (t+m)
806 Zomaar te gaan met een stok in je hand (t+m)

Biografieën

Anton Lam
Richard Leach