Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Anje de Heer


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

162 In het begin lag de aarde verloren (t+m)
166b Jozef zoekt zijn grote broers (t+m)
169 De koning van Egypteland (t+m)
171 David werd gekozen (t+m)
177 Daar komt een man uit Anatot (t+m)
184 De herder heeft zich niet vergist (t+m)
186 Er is geen plaats (t+m)
258 De dag gaat nu bij ons vandaan (t+m)
353 Nu heeft het oude leven afgedaan (t+m)
454 De mensen die gaan in het duister (t+m)
520 De wijzen, de wijzen (t+m)
534 Hij die de blinden weer liet zien (t)
539 Jezus, diep in de woestijn (t+m)
552 Dit is een dag van zingen (t)
606 Met Mozes zijn wij meegegaan (t+m)
631 Tussen waken, tussen dromen (t+m)
666 De Heer is opgetogen (t+m)
673 Heilige liefdeskracht (t+m)
683 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest (t+m)
706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest (t+m)
716 Zaaien, maaien, oogsten (t+m)
806 Zomaar te gaan met een stok in je hand (t+m)

Biografieën

Anton Lam
Richard Leach