Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Anton Vernooijgeboren: 18 november 1940 te Cothen (U)

Biografische notitie

Studeerde filosofie en theologie aan de Groot-Seminaries te Huis ter Heide en Driebergen-Rijsenburg en werd in 1965 tot priester gewijd. Vervolgde zijn studie aan het Pontificio Istituto di Musica Sacra in Rome (compositie en gregoriaans) en in Pescara (piano). Was van 1969 tot 1998 docent algemene vakken, gregoriaans en hymnologie aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht en van 1998 tot 2005 bijzonder hoogleraar liturgische muziek aan de universiteit van Tilburg. Voorzitter van de samenstellingscommissie van de liedbundel Gezangen voor Liturgie (edities 1984 en 1996).


Publicaties

selectie

Het Rooms-katholieke devotielied in Nederland vanaf 1800. Utrecht, 1990
In schoonheid biddende. De geschiedenis van het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Utrecht, 2002
Een honderdjarige in ons midden. Werkhoven, 2008
Maar één ging er zingen. Een muzikale biografie van Floris van der Putt. Heeswijk, 2018
Zingen van grote dingen. Over muziek in de liturgie. Heeswijk, 2018
Wonen in klanken. Een muzikale biografie van Maurice Pirenne. ’s-Hertogenbosch, 2019.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

72a Voor kleine mensen is hij bereikbaar (m)
160a Die rechtens God gelijk (m)
221 Zo vriendelijk en veilig als het licht (m)
237 O zalig licht, Drievuldigheid (t+m)
238 Vriendelijk licht van de heilige glorie (t+m)
239 O Christus die de zonne ziijt (t+m)
291c Onze hulp is de naam van de Heer (m)
300a Heer Jezus, koning en gezalfde Gods (m)
319 Alles wat er staat geschreven (m)
328 Gij wacht op ons (m)
360 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (t+m)
373 O Jezus, uw gedachtenis (t+m)
374 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan (m)
391 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak (m)
411 U, God, loven wij (m)
415 Zegen ons, Algoede (m)
456a Kwam van Godswege (m)
457 Hoever is de nacht (t+m)
460 De nacht loopt ten einde (m)
468 Prijs de Heer die herders prijzen (t+m)
490 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen (m)
492 Verschenen is de mildheid (m)
493 Soms breekt uw licht (m)
515 Een kind geboren te Betlehem (t+m)
516 Van ’t vroeglicht van de dageraad (t+m)
528 Omdat Hij niet ver wou zijn (m)
537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft (m)
565 Het hoogste woord daalt uit het licht (t+m)
572 De koningsvaandels trekken uit (t+m)
573 Moeder stond door smart bevangen (t+m)
596 Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood (m)
597 Wees hier aanwezig (m)
599 O diepe nacht die ons omringt (t+m)
615 Victimae paschali laudes/Christen, offer nu je loflied (t+m)
616 Christus is opgestanden (m)
617 De Heer is waarlijk opgestaan (m)
620 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt (t+m)
656 Ik ben de wijnstok (m)
669 Kom o Geest des Heren kom (t+m)
674 O God die op het pinksterfeest (m)
679 Geweldige, gedreven wind (m)
686 De Geest des Heren heeft (m)
746 Sion mijn vaderstad (t+m)
802 Door de wereld gaat een woord (m)
946 Als vrijheid was wat vrijheid lijkt (m)

Overzichtsartikel

Taizé

Biografieën

Adriaan Engels
Bernard Bartelink
Hans Besselink
Caelius Sedulius
Godfried Danneels
Joseph Gelineau
Tom Löwenthal
Venantius Forunatus