Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Arie Broekhuis


geboren: 2 november 1953 te Ede

Biografische notitie

Studeerde na zijn gymnasiumopleiding aanvankelijk sociologie en voorts theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, van 1982 tot 1988 te Westervoort-Duiven en van 1988 tot 2020 te Eefde. Sinds 2020 emeritus. Volgde de opleiding contextueeel pastoraat (1999-2001) en de vervolgopleiding contextuele hulpverlening en therapie (2009-2011). Tot 2018 medewerker RedactieService bij uitgeverij Narratio, Gorinchem.


Publicaties

selectie

Nee, er is geen tweede leven’. Contextueel rouwpastoraat. In: Marianne Thans (red.), Uit betrouwbare bronnen. De pastorale praktijk vanuit contextuele optiek. Zoetermeer 2007, 205-222.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

155 Zijt Gij mijn God (t)
345 Gij hebt uw woord gegeven (t)
531 Jezus, die langs het water liep
630 Sta op! - Een morgen ongedacht (t)
653 U kennen, uit en tot U leven (t)
654 Zing nu de Heer, stem allen in (t)
665 Om Christus' wil zijn wij verblijd (t)
680 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (t)
709 Nooit lichter ving de lente aan (t)
717 Waartoe geploegd, als ’t zaad (t)
718 God, die leven hebt gegeven (t)
770 De Here, de heerser der aarde
778 O Here God, - ons liefst verlangen (t)
825 De wereld is van Hem vervuld (t)
826 O Christus, woord der eeuwigheid (t)
919 Gij die alle sterren houdt (t)
920 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild (t)
941 Waarom moest ik uw stem verstaan (t)
960 Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer (t)
995 O Vader, trek het lot U aan (t)
1012 Geef aan de wereld vrede, Heer (t)