Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Evert Jonker


geboren: 13 november 1946 te Kampen

Biografische notitie

Studeerde theologie te Groningen. Hij was werkzaam als godsdienstleraar op Openbare Lagere Scholen in Groningen en later op het VWO in Stadskanaal en predikant in de Hervormde Gemeente Lemele en Archem. Was assistent en wetenschappelijk medewerker systematische theologie aan de universiteit van Groningen. Vervolgens secretaris van de Raad voor de Catechese vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk, docent catechetiek en liturgiek aan het Theologisch Seminarium Hydepark te Doorn en aan de kerkelijke opleiding vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de universiteit van Utrecht. Tot zijn emeritaat hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (ThUK), voortgezet in de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Redactievoorzitter van Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.


Publicaties

selectie:

‘Singen und Liedübertragungen als ökumenischer Impuls – Jürgen Henkys als homo oecumenicus zum 80. Geburtstag’, in: Berliner Theologische Zeitschrift (BThZ) 28. Jahrgang 2011/Heft 2 ‘Das Kirchenlied zwischen Sprache, Musik und Religion’ (Festschrift für Prof. Dr. Jürgen Henkys), 262-279.
‘Met hart en mond en daad gehoor geven. Theologische perspectieven op zingen in de liturgie’, in: Martin Hoondert e.a. (red.), Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk. Heeswijk 2014, 39-49.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij gebeden

p 529 Gij hebt mij ’t eerst bemind (t)
p 533 Morgengebed (t)
p 541 Hij komt uitgerekend bij mij terecht? (t)
p 541 Midden op de dag kom ik tot U (t)
p 543 Wij danken U, Heer, voor al het goede (t)
p 543 Heer, zegen ons en deze gaven (t)
p 1139 Spreek altijd tot mijn hart (t)
p 1158 Fluister het mij in, heilige Geest (t)
p 1167 Neem nu, Geest, liefdevolle Trooster (t)
p 1256 God, onze Vader, van U zijn de eeuwen en de tijden (t)
p 1317 In ons hart en in ons huis (t)
p 1329 Voor onderweg (t)
p 1335 Dat je de weg mag gaan die je goeddoet (tg)
p 1336 Dat de weg je tegemoet komt (t)
p 1343 Schrijf Uw Naam uit God (t)
p 1350 Maar wat heb ik lief als ik u liefheb (t)
p 1351 Op de plaats waar ik was (t)
p 1355 Heer, maak van mij een instrument van uw vrede (t)
p 1366 Hoor mij, God, als ik tot U roep (t)
p 1372 Wanneer wij moeten gaan (t)
p 1375-2 Mijn hart is bang, God (t)
p 1375-3 Vol verwachting klopt mijn hart (t)
p 1406 Mijn Heer en mijn God (t)
p 1416-3 Lieve God, lees mijn zwijgen (t)
p 1418 Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen (t)
p 1439 Laat heb ik u liefgekregen (t)

Overzichtsartikel

Teksten van of toegeschreven aan Augustinus

Biografieën

Aurelius Augustinus
Nikolaus von Fluë
Søren Kierkegaard