Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Evert Jonker


geboren: 13 november 1946 te Kampen

Biografische notitie

Studeerde theologie te Groningen. Was assistent en wetenschappelijk medewerker systematische theologie aan de universiteit van Groningen. Vervolgens secretaris van de Raad voor de Catechese vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk, docent catechetiek en liturgiek aan het Theologisch Seminarium Hydepark te Doorn en aan de kerkelijke opleiding vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de universiteit van Utrecht. Tot zijn emeritaat hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (ThUK), voortgezet in de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Redactievoorzitter van Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.


Publicaties

o.a.

‘Singen und Liedübertragungen als ökumenischer Impuls – Jürgen Henkys als homo oecumenicus zum 80. Geburtstag’, in: Berliner Theologische Zeitschrift (BThZ) 28. Jahrgang 2011/Heft 2 ‘Das Kirchenlied zwischen Sprache, Musik und Religion’ (Festschrift für Prof. Dr. Jürgen Henkys), 262-279.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij gebeden

p 529 Gij hebt mij ’t eerst bemind (t)
p 533 Morgengebed (t)
p 1139 Spreek altijd tot mijn hart (t)
p 1158 Fluister het mij in, heilige Geest (t)
p 1167 Neem nu, Geest, liefdevolle Trooster (t)
p 1350 Maar wat heb ik lief als ik u liefheb (t)
p 1351 Op de plaats waar ik was (t)
p 1355 Heer, maak van mij een instrument van uw vrede (t)
p 1406 Mijn Heer en mijn God (t)
p 1439 Laat heb ik u liefgekregen (t)

Overzichtsartikel

Teksten van of toegeschreven aan Augustinus

Biografieën

Aurelius Augustinus
Nikolaus von Fluë
Søren Kierkegaard