Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Gerard Kock


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

265 Gij waakt en draagt (t)
462 Zal er ooit een dag van vrede (t+m)
542 God roept de mens op weg te gaan (t)
634 U zij de glorie, opgestane Heer (t)
848 Al wat een mens te kennen zoekt (t)
984 Gezegend die de wereld schept (t)
985 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven (t)

Overzichtsartikel

Het ordinarium in het Liedboek