Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Irma Pijpers-Hoogendoorn


geboren: 26 maart 1983 te Rhenen

Biografische notitie

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met als hoofdvak liturgiek en als bijvakken hymnologie en practicum cantoraat aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Was van 2007 tot 2014 medewerker Jeugdorganisatie Protestantse Kerk in Nederland (JOP) en is sinds 2015 predikant van de Protestantse Gemeente Zutphen. Lid van een van de redactionele werkgroepen van het Liedboek (2008-2013), redactielid Laetare (2010-2015), De Eerste Dag (vanaf 2015) en Psalmen anders (2019-2021).


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

163a Zeshonderd jaar is Noach oud (t)
166a Hij wandelt in zijn koningsjas (t)
167 Weet jij ook waar Mozes is (t)
170 Samuël, Samuël, lig je te dromen (t)
172 Een rijke man, een man van niets (t)
269 Als ik slaap en droom van morgen (t)
279 Met koning David zingen wij (t)
344 Wij geloven één voor één (t)
359 Leven is gegeven (t)
394 Hoog staat de paaskaars opgericht (t)
495 Toen midden in de wintertijd (t)
570 Toen Jezus had gebeden (t)