Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jan R. Luth


geboren: 18 mei 1951 te Groningen

Biografische notitie

Studeerde theologie (Kampen), orgel (Hilversum en Amsterdam), kerkmuziek (bij Frits Mehrtens) en muziekwetenschap (Utrecht). Promoveerde in 1986 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een studie over de geschiedenis van de gemeentezang en orgelbegeleiding in het Nederlandse calvinisme.
Was werkzaam als docent liturgiewetenschap met specialisatie hymnologie aan het Instituut voor christelijk cultureel erfgoed van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen; als docent hymnologie aan de conservatoria van Arnhem, Zwolle en Groningen en als docent aan de opleiding Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland.


Publicaties

selectie

‘Psalmzingen in het Nederlandse gereformeerde pro­testantisme sinds de zestiende eeuw’. In: J. de Bruijn, W. Heijting, (red.), Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden, Kampen 1991, 185-199.
E. Haein, Le Problème du Chant Choral dans les Eglises Réformées et le Trésor litur/gique de la Can­tilène Huguenote. Bronuitgave, verzorgd en ingeleid door dr. Jan R. Luth. Nederlandse verta­ling door drs. José Lieshout. Baarn 1995.
‘Calvinistische Musik’. In: Ludwig Finscher (red.), Die Musik in Geschichte und Gegen­wart. Algemeine Enzyklope­die der Musik (2. neubearbeitete Auflage), Sachteil Bd. 2. Kassel/Basel/etc. [1995], 336-342.
‘Calvinistische Musik II. Reimpsalter und Gesänge in den Niederlanden’. In: Ludwig Finscher (red.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart (2. neubearbeitete Auflage), Sachteil Bd. 2, Kassel 1995, 335-344.
‘Kirchenlied, Niederlande’. In: Ludwig Finscher (red.), Die Musik in Geschichte und Gegen­wart, Sachteil Bd. 5. Kassel/Basel/etc. 1996, 94, 95.
‘Der Genfer Psalter und niederländische Reimpsalter im 16. Jahrhundert’, in: P.E. Bernouilli, F. Furler (red.), Der Genfer Psalter. Eine Entdeckungseise. Zürich 2001, 57-62.
‘De calvinistische traditie tot ca. 1800’. In: Jan Luth, Jan Pasveer, Jan Smelik (red.), Het kerklied. Een geschiedenis, Zoetermeer 2001, 217-249.
Jan Utenhove, 25, 26. en 11 ander psalmen (Embden 1557, 1558, 1558) Facsimile met inleiding, Brasschaat z.j. (2001)
Avlcvns pseaulmes et cantiques mys en chant, Strasburg 1539, Einführung, introduction Jan R. Luth, pp 3-33. Faksimile Brasschaat 2003.
‘Aulcuns psealmes et cantiques mys en chant A Strasburg 1539’. In: E. Grunewald, H.P. Jürgens, J.R. Luth (red.), Der Genfer Psaler und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Tübingen 2004, 9-19.
‘Gemeindegesang in den Niederlanden im 16. Jahrhundert’. In: E. Grunewald, H.P. Jürgens, J.R. Luth (red.), Der Genfer Psaler und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Tübingen 2004, 421-434.
‘Gemeindegesang und Orgelbegleitung in den Niederlanden im 18. Jahrhundert’. In: E. Grunewald, H.P. Jürgens, J.R. Luth (red.), Der Genfer Psaler und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Tübingen 2004, 481-498.
‘Het Geneefse Psalter in Nederland’. In: Karla Apperloo-Boersma en Herman J. Selderhuis, Calvijn in de Nederlanden. Apeldoorn 2009, 194-211.
‘Luther im reformierten Gottesdienst’. Herman Selderhuis, J. Marius J. Lange, J. Lange van Ravenswaay (red.), Luther and Calvinism. Image and Reception of Martin Luther in the History and Theology of Calvinism. Göttingen 2017, 313 – 331.
‘Het Geneefse psalter in Nederland’. Sietze de Vries, Mijn stem zal niet meer zwijgen. Negen psalmen in tijden van nood. Z.p. 2021, 14-29

Een volledige lijst met publicaties tot en met 2016 is opgenomen in: Jaco van der Knijff, Justin Kroesen, Jan Smelik (red.), Bach, het kerklied en het orgel. Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth. Steenwijk 2016, 181-190.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichting bij een lied

958 Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein (t+m)

Overzichtsartikel

Geneefse Psalter